Tin hoạt động

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4085:20xx, TCVN 5573:20xx

Ngày tạo : 14/12/2021

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2019 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành dự thảo soát xét các tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu khối xây.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung các dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 15/02/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

VIỆN KHCN XÂY DỰNG, Số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 024. 7544196, 024. 7544013

Người nhận và liên hệ trực tiếp:

Anh: Cao Duy Bách - ĐT: 0915316488 - Email: bachibst@gmail.com

Chị: Đào Thị Phương Thảo - ĐT: 0975570481 - Email: daothao916@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ dự thảo TCVN và mẫu phiếu góp ý xem dưới đây:

Mẫu phiếu góp ý

TCVN 4085:20xx, Thi công kết cấu khối xây - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 5573:20xx, Thiết kế kết cấu khối xây.

 

Các tin liên quan