Tin hoạt động

Tập huấn kỹ thuật cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào

Ngày tạo : 15/07/2015

Theo chương trình tập huấn kỹ thuật cắm mốc do Ban chỉ đạo Phân giới Cắm mốc Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì từ ngày 5/09/2011 đến ngày 14/09/2011 tại Đồ Sơn – Hải Phòng, Viện KHCN Xây dựng - Bộ Xây dựng đã tham gia tập huấn về công tác thi công xây dựng và giám sát xây dựng cột mốc biên giới cho các bộ ban chỉ đạo Phân giới Cắm mốc (PGCM) mười tỉnh biên giới Việt Nam – Lào.

Theo chương trình tập huấn kỹ thuật cắm mốc do Ban chỉ đạo Phân giới Cắm mốc Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì từ ngày 5/09/2011 đến ngày 14/09/2011 tại Đồ Sơn – Hải Phòng, Viện KHCN Xây dựng - Bộ Xây dựng đã tham gia tập huấn về công tác thi công xây dựng và giám sát xây dựng cột mốc biên giới cho các bộ ban chỉ đạo Phân giới Cắm mốc (PGCM) mười tỉnh biên giới Việt Nam – Lào.


Chương trình tập huấn thi công xây dựng và giám sát xây dựng cột mốc gồm 3 bài giảng: “Kỹ thuật thi công và giám sát xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam - Lào” do TS. Nguyễn Thanh Bình trình bày, “Thiết kế nền móng cột mốc biên giới Việt Nam - Lào” do ThS. Dương Hồng Phượng trình bày và “Chống sét cho cột mốc biên giới Việt Nam - Lào” do KS. Lê Việt Hùng trình bày. Nội dung các bài giảng được cập nhật những thông tin và kinh nghiệm mới về công tác thiết kế, xây dựng và giám sát thi công xây dựng cột mốc. Sau khi nghe các bài giảng, các học viên được dành thời gian trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến xây dựng và giám sát thi công xây dựng cột mốc.
Cũng trong đợt tập huấn này, Viện KHCN Xây dựng đã bàn giao cho đại diện mười tỉnh biên giới Việt Nam - Lào các tài liệu: “Hồ sơ thiết kế điển hình cột mốc biên giới Việt Nam – Lào” và “Tài liệu tập huấn thi công xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam – Lào” do Ban chỉ đạo PGCM – Bộ Xây dựng phát hành.

Các tin liên quan