Tin hoạt động

Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ xây dựng

Ngày tạo : 20/05/2019

Ngày 20/5/2019, tại Hà Nội, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm ông Ninh Ngọc Doanh - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công nghệ xây dựng. Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể CNVC LĐ của Trung tâm.

Theo quyết định số 749/QĐ-VKH ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm ông Ninh Ngọc Doanh, Kỹ sư xây dựng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ xây dựng - Viện KHCN Xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công nghệ xây dựng - Viện KHCN Xây dựng kể từ ngày 20/5/2019.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh chúc mừng Giám đốc Ninh Ngọc Doanh sức khỏe và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của CNVC LĐ trong Trung tâm. Viện trưởng nhấn mạnh tập thể Trung tâm Công nghệ xây dựng phải đoàn kết dưới sự chỉ đạo của Giám đốc đưa trung tâm ngày càng phát triển, đời sống cán bộ được nâng cao. Viện trưởng, Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng luôn ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ Trung tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Viện trưởng đã chỉ đạo hướng nghiên cứu phát triển Trung tâm: Ban lãnh đạo Trung tâm phải vạch ra kế hoạch rõ ràng cho sự phát triển trung tâm gắn với sự phát triển của Viện; Trung tâm phải tìm được thể mạnh phát triển là gì; Lãnh đạo trung tâm phải nghĩ xem ứng dụng công nghệ gì, từ đó xây dựng đề tài, dự án nghiên cứu; nghiên cứu các dự án, hợp đồng có yếu tố quốc tế sẽ mang lại hiểu quả cao; bên cạnh việc triển khai phải quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học;...

Phát biểu cảm ơn Viện trưởng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể CNVC LĐ trong trung tâm đã tin tưởng, đồng hành trong thời gian qua, đồng chí Ninh Ngọc Doanh hứa sẽ nỗ lực, tạo sự đoàn kết, đưa Trung tâm Công nghệ xây dựng ngày càng phát triển. Đồng chí cũng mong CNVC LĐ trong trung tâm cố gắng hơn nữa, đoàn kết hơn nữa và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng để đưa Trung tâm Công nghệ xây dựng đạt được mục tiêu đề ra.

 

Các tin liên quan