Tin hoạt động

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng

Ngày tạo : 09/10/2023

Ngày 7/10/2023, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải, Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng, Lãnh đạo: Trung tâm Tư vấn thiết kế và xây dựng, Trung tâm tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng, toàn thể VCNLĐ Trung tâm.

Đại diện Viện KHCN Xây dựng, Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính công bố quyết định số 1728/QĐ-VKH ngày 6 tháng 10 năm 2023 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dinh, Thạc sĩ kỹ thuật, Trưởng phòng trực thuộc Trung tâm Tư vấn Thiết kế và xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng, Viện KHCN Xây dựng.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng cho ông Nguyễn Đình Dinh

 

Phó Viện trưởng Cao Duy Khôi trao quyết định cho Lãnh đạo, các phòng thuộc Trung tâm Tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng

 

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng Trung tâm tư vấn xây dựng công nghiệp và hạ tầng và ông Nguyễn Đình Dinh  đã được sự tin tưởng, tín nhiệm, ủng hộ của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể VCNLĐ Trung tâm. Viện trưởng chỉ đạo Lãnh đạo Trung tâm cần tạo điều kiện, hỗ trợ giúp cho nhóm cán bộ phòng thiết kế và ứng dụng công nghệ thuộc Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng chuyển về nhanh hòa nhập công việc, thực hiện tốt công việc được giao. Ban Lãnh đạo Trung tâm cần thường xuyên tổ chức họp giao ban, trao đổi công việc, hoạch định định hướng phát triển, tìm ra hướng phát triển mới, tạo sự khác biệt của đơn vị. Đặc biệt, Trung tâm đã được sắp xếp, cơ cấu lại cho phù hợp hơn, Lãnh đạo đơn vị cần có sự quyết tâm, hoài bão đưa Trung tâm phát triển mạnh mẽ hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Nguyễn Đình Dinh cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo và toàn thể VCNLĐ Trung tâm đã tin tưởng, ủng hộ và tín nhiệm giao nhiệm vụ. Đồng chí ý thức được đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn và hứa sẽ cố gắng trau dồi kiến thức, phối hợp với Ban lãnh đạo đưa Trung tâm ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng thời, Phó Giám đốc Nguyễn Đình Dinh mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể VCNLĐ Trung tâm.

 

Các tin liên quan