Tin hoạt động

Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày tạo : 08/01/2024

Ngày 05/01/2024, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến tham dự Hội nghị có ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Lãnh đạo Viện, Trưởng phó các đơn vị thuộc Viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật báo cáo tại Hội nghị

 

Được sự ủy quyền của Viện trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Nguyễn Thị Thùy Vân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Theo báo cáo, ngành Xây dựng nói chung Viện KHCN Xây dựng nói riêng tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; và cũng là năm kỷ niệm 60 năm thành lập Viện KHCN Xây dựng (18/11/1963-18/11/2023) đánh dấu quá trình hình thành và phát triển của Viện nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và sự đoàn kết của toàn thể VCNLĐ Viện đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023, và đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho VCNLĐ trong Viện. Một số kết quả đạt được về công tác phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ giao luôn được Viện ưu tiên triển khai đảm bảo tiến bộ và chất lượng công việc. Năm 2023, Viện đã thực hiện trên 355 lượt nhiệm vụ phục vụ QLNN như: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng; Trưng cầu giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp; Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp theo yêu cầu của các ban, ngành, địa phương yêu cầu; Giải quyết các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ;… Về công tác nghiên cứu khoa học, Viện thực hiện tổng số 26 nhiệm vụ KHCN (trong đó: 5 ĐT, 21 TC, QC) với tổng kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp là 4.770 trđ; 05 đề tài trong đó mở mới 02 nhiệm vụ, chuyển tiếp 01 nhiệm vụ, kết thúc 02 nhiệm vụ; Viện là đơn vị đầu mối thực hiện đề án 198 của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện Hệ thống Quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực xây dựng. Thực hiện 21 tiêu chuẩn, quy chuẩn trong đó: chuyển tiếp 04 nhiệm vụ, kết thúc 17 nhiệm vụ; triển khai có hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN từ vốn doanh nghiệp với 17 nhiệm vụ, tổng kinh phí là 16,921tr đồng. Về các hoạt động hội nghị, hội thảo, hợp tác trong nước và quốc tế, Viện tiếp tục phát huy những mối quan hệ sẵn có và phối hợp với các đối tác mới trong công tác NCKH, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo và tập huấn. Viện đã tổ chức, tham gia tổ chức 41 Hội thảo, hội nghị: tổ chức 21 hội thảo phổ biến cập nhật kiến thức về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đặc biệt Viện tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế và Lễ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện; cử cán bộ viết bài, tham gia hội nghị, hội thảo: 20 hội thảo…

Về công tác triển khai tiến bộ kỹ thuật, Viện đã đạt tổng giá trị doanh thu bằng 88% so với năm 2022, tập trung các lĩnh vực: Thi công sửa chữa, trùng tu di tích; Khảo sát, kiểm định, thí nghiệm; Thiết kế, thẩm tra; Tư vấn giám sát. Công tác đầu tư phát triển, Viện đã thực hiện đầu tư mua sắm mới, kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa một số trang thiết bị, hoàn thành các gói thầu thực hiện sửa chữa, chỉnh trang Viện. Ngoài ra các công tác khác thực hiện đạt kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở kết quả công tác đã đạt được trong năm 2023, năm 2024 Viện kiện toàn các tổ chức đơn vị thuộc Viện, tinh giản bộ máy, xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh, chuyên nghiệp; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Bộ, Ngành giao, xây dựng hướng về an toàn cháy cho công trình hiện hữu, hoàn thành các quy định đồng bộ; Thực hiện tốt các nhiệm vụ KHCN quan trọng, NVKHCN theo định hướng mới đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Hoàn thành và đề xuất ban hành 03 phần của Quy chuẩn 04; Nghiên cứu, rà soát điều chỉnh Quy chế triển khai theo hướng tạo điều kiện thông thoáng trong nghiên cứu và triển khai; đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho toàn bộ CNVLĐ.  

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng đều đánh giá cao những kết quả Viện đã đạt được trong năm 2023; bên cạnh đó có những ý kiến góp ý, gợi mở một số nội dung để Viện có định hướng, triển khai đạt hiệu quả nhất trong năm 2024 và các năm tiếp theo như: quy định, yêu cầu trong công tác cấp chứng chỉ hành nghề, công tác thẩm định; công tác đầu tư, hoạch định đầu tư phát triển Viện, quy chế quản lý, sử dụng quỹ; cần có chiến lược khoa học công nghệ, phát triển Viện trong giai đoạn mới, cần thực hiện nội dung nghiên cứu có yêu cầu cao hơn xử lý rác thải, kết cấu mới…. và mong rằng năm 2024 tập thể lãnh đạo Viện có chiến lược tư duy đột phá chuyển giao khoa học công nghệ ứng dụng rộng rãi trong xã hội.

 

Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng Nguyễn Chí Hiếu phát biểu tại Hội nghị

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biếu kết luận Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải cảm ơn lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng đã có những ý kiến góp ý về những mặt hoạt động của Viện. Viện sẽ nghiêm túc tiếp thu triển khai thực hiện, rà soát, đẩy mạnh kiểm tra chất lượng các đề tài và mong nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của Lãnh đạo Bộ, các Cục Vụ./.

 

Các tin liên quan