Tin hoạt động

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh Giang

Ngày tạo : 11/09/2019

Ngày 10/9/2019, tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện do GS.TSKH. Nguyễn Đăng Bích làm Chủ tịch theo Quyết định số 1121/QĐ-VKH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã họp đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh Giang với đề tài “Nghiên cứu sự làm việc của panel sàn rỗng bê tông ứng lực trước đúc sẵn chịu lửa”, Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã số: 9580201. Đến dự Hội đồng có TS. Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đại diện cho cơ sở đào đạo, các nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Hội đồng đánh giá luận án

Luận án nghiên cứu tập trung vào cấu kiện đơn làm việc chịu uốn theo sơ đồ dầm đơn giản, chịu tải trọng theo thiết kế và chịu lửa tiêu chuẩn theo ISO 834-1; làm rõ về phân bố nhiệt độ trong quá trình chịu lửa của kết cấu và ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến cường độ chịu nén và ứng suất bám dính với cốt thép của bê tông cường độ cao cốt liệu cát nghiền được sử dụng để chế tạo Panel sàn rỗng.

Bố cục Luận án ngoài các phần Mở đầu; Kết luận; Tài liệu tham khảo; Phụ lục A và Phụ lục B, nội dung chính của luận án gồm 4 chương. Qua nghiên cứu luận án đã xác định được những đặc điểm chính về sự làm việc chịu lửa của panel sàn rỗng bê tông ứng lực trước; Xây dựng cơ sở về thực nghiệm và lý thuyết phục vụ nghiên cứu; Xác định quy trình và phương pháp tính toán tác động của lửa lên các cấu kiện bê tông cốt thép ứng lực trước,...

Luận án là công trình nghiên cứu của riêng tác giả, đáp ứng yêu cầu của một luận án tiến sĩ kỹ thuật, phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Mã số: 9580201.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng nhất trí thông qua và kiến nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Hoàng Anh Giang.

Lãnh đạo Viện và các Thầy trong Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Nghiên cứu sinh

 

Các tin liên quan