Tin hoạt động

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa – các bộ phận công trình xây dựng

Ngày tạo : 28/12/2022

Ngày 26/12/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài Nghiên cứu soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa – các bộ phận công trình xây dựng, mã số TC 19-21. Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. Tham dự Hội đồng có các chuyên gia đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Viện KHCN Xây dựng.

Toàn cảnh Hội đồng

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ trì đề tài ThS. Nguyễn Trung Kiên báo cáo một số nội dung chính dự thảo tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên TCVN 9311-1:2012, rà soát bản gốc ISO 834-1:1999 và bổ sung thêm các nội dung sửa đổi  ISO 834-1:1999/Amd.1:2012, ISO 834-1:1999/Amd.2:2012. Ngoài ra cũng tham khảo thêm tiêu chuẩn BS EN 1363-1:2020 để bổ sung thêm một số quy định chưa rõ trong tiêu chuẩn ISO 834-1:1999. Dự thảo tiêu chuẩn gồm: Phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn viện dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, ký hiệu, thiết bị thử nghiệm, các điều kiện thử nghiệm, chuẩn bị mẫu thử, dụng cụ đo, quy trình thử nghiệm, tiêu chí tính năng, đánh giá kết quả thử nghiệm, biểu thị kết quả thử nghiệm, báo cáo thử nghiệm. TCVN 9311-1:201x Thử nghiệm chịu lửa – các bộ phận công trình xây dựng đưa ra các yêu cầu chung trong công tác thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình, trong điều kiện chịu lửa tiêu chuẩn. Các số liệu thu được cho phép phân loại tính năng các cấu kiện dựa trên khoảng thời gian mà các cấu kiện được thử nghiệm thỏa mãn các tiêu chí được quy định,...

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, góp ý về một số nội dung như: rà soát thuật ngữ định nghĩa để phù hợp với TCVN 13249:2020, rà soát các lỗi chính tả và cách trình theo TCVN 1-2:2008. Một số nội dung của BS EN 1363-1:2020 khi đưa vào phải cân nhắc vì có thể sẽ ảnh hưởng đến các nội dung khác

Kết luận phiên họp, TS. Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn phản biện, các thành viên Hội đồng, chuyên gia đã có những ý kiến góp ý để hoàn thiện đề tài, mã số TC 19-21. Hội đồng đánh giá cao công sức của nhóm biên soạn, đồng thời cần tiếp thu, chỉnh sửa có giải trình theo các ý kiến góp ý của Hội đồng khoa học để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn và các sản phẩm của đề tài. Nhiệm vụ được đánh giá loại khá.

Các tin liên quan