Tin hoạt động

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Công tác đất – Thi công và nghiệm thu”, mã số TC 32-20

Ngày tạo : 01/11/2022

Ngày 28/10/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Công tác đất – Thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới, mã số TC 32-20

Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. Tham dự Hội đồng có các chuyên gia đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hội cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình và Viện KHCN Xây dựng.

 

 

Toàn cảnh Hội đồng

 

Báo cáo tại Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ trì nhiệm vụ TS. Trần Toàn Thắng cho biết, dự thảo tiêu chuẩn được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn BS EN 16907:2018 của Anh tương ứng với từng phần, có bổ sung, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đảm bảo hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn theo định hướng mới. Tiêu chuẩn về công tác đất này không áp dụng cho quy hoạch môi trường và thiết kế địa kỹ thuật nhằm xác định hình dáng và tính chất cần thiết của công trình đất sẽ được xây dựng. Chúng áp dụng cho việc thiết kế vật liệu công tác đất, thi công, giám sát và kiểm tra quá trình thực hiện công tác đất để đảm bảo rằng công tác đất hoàn thành đáp ứng thiết kế địa kỹ thuật.

Để thực hiện nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã xem xét, nghiên cứu tình hình thực tiễn thiết kế, thi công; thu thập, nghiên cứu các tiêu chuẩn, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan, thay thế những vấn đề không phù hợp với điều kiện Việt Nam, đồng bộ các dự thảo tiêu chuẩn,… Theo đó, dự thảo gồm 6 phần: Phần 1: Quy định chung; Phần 2: Phân loại vật liệu; Phần 3: Quy định thi công; Phần 4: Gia cố nền đất bằng vôi và/hoặc chất kết dính thủy hóa; Phần 5: Kiểm soát chất lượng; Phần 6: Công tác đất lấn bờ bằng bồi đắp với nạo vét thủy lực.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, góp ý về một số nội dung như: thuật ngữ, dịch thuật, bổ sung các tiêu chuẩn TCVN, một số nội dung không phù hợp với điều kiện áp dụng của Việt Nam,…

Kết luận phiên họp, TS. Đinh Quốc Dân, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn phản biện, các thành viên Hội đồng, chuyên gia đã có những ý kiến góp ý để hoàn thiện nhiệm vụ, mã số TC 38-20. Hội đồng đánh giá cao công sức biên soạn của nhóm đề tài, đồng thời cần tiếp thu, rà soát khái niệm thuật ngữ, tham khảo một số tiêu chuẩn trong ngành xây dựng và ngành giao thông,…, chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của Hội đồng khoa học để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn và các sản phẩm của đề tài. Nhiệm vụ được đánh giá loại khá.

 

Các tin liên quan