Tin hoạt động

Thông báo bảo vệ luận án

Ngày tạo : 25/10/2021

Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lương Toàn Hiệp.

Đề tài: Ảnh hưởng của công tác thi công khoan hạ cọc đến sức chịu tải của cọc trong khu vực địa chất không thuận lợi tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm.

Mã số: 9580204.

Thời gian: 13 giờ 30, Thứ Hai, ngày 08 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - Viện Khoa học công nghệ xây dựng - số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

Các tin liên quan