Tin hoạt động

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

Ngày tạo : 25/07/2021

Ngày 23/7/2021, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. Phó Viện trưởng Phụ trách Nguyễn Hồng Hải chủ trì Hội nghị.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp nên Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở Viện Khoa học công nghệ xây dựng và kết nối với điểm cầu các đơn vị trực thuộc Viện.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính

 

Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Phó Viện trưởng Phụ trách, Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Kế hoạch kỹ thuật Nguyễn Thị Thùy Vân báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. Theo báo cáo, mặc dù nền kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19 nhưng ngay từ đầu năm Đảng ủy và Lãnh đạo Viện đã phát động phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật với mục tiêu chính là hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Bộ giao; Các công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, chất lượng, do đó Viện đã đạt được một số kết quả như: Về công tác nghiên cứu khoa học: Viện thực hiện tổng số 73 nhiệm vụ KHCN với tổng kinh phí NSNN cấp (tạm tính) cho năm 2021 là 6.730 trđ; Phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ, Ngành, Viện đã thực hiện hơn 50 lượt nhiệm vụ như Giải quyết các vấn đề kỹ thuật các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng, Trả lời các Bộ, Ngành và các địa phương các vấn đề về tiêu chuẩn, quy chuẩn và các vấn đề khác; Hội nghị, Hội thảo, hợp tác quốc tế, Viện tiếp tục duy trì hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các Tổ chức lớn từ nhiều nước trên thế giới. Về hoạt động triển khai tiến bộ kỹ thuật: Toàn Viện đã ký 402 tỷ đồng, bằng 140% so với giá trị ký năm 2020 (286,19 tỷ) và bằng 81% KH năm 2021. Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và tình hình đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, Viện đã đề ra kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021 như: Thực hiện tốt nghị quyết Đảng ủy Viện, Đảng Bộ Bộ Xây dựng và nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ưu tiên hàng đầu cho công tác phục vụ QLNN của Ngành, thực hiện tốt, kịp thời các nhiệm vụ Bộ giao như: Hoàn thành công tác nghiệm thu bàn giao công trình Nhà Quốc Hội Lào, Tổ công tác đặc biệt phòng, chống Covid 19; Luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất do Bộ Xây dựng giao. Thực hiện tốt các nhiệm vụ KHCN đã được giao theo tiến độ yêu cầu, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm muộn; triển khai ký kết hợp đồng KHCN và thực hiện theo tiến độ. Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CBCNVLĐ nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo để biến khó khăn thành cơ hội, nâng cao khả năng cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt và vượt kế hoạch 2021.

Cũng tại Hội nghị, Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện đã báo cáo kết quả đã đạt được của đơn vị trong 6 tháng đầu, kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2021, những khó khăn vướng mắc và một số kiến nghị.

 

Phó Viện trưởng Phụ trách Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Phụ trách Nguyễn Hồng Hải biểu dương những cố gắng của tập thể Lãnh đạo Viện, các cán bộ chủ chốt và toàn thể CBCNVLĐ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Phó Viện trưởng Phụ trách nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2021 tiếp tục còn nhiều khó khăn, thử thách, Viện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước, cần chuẩn bị tốt cho công tác nghiệm thu, bàn giao công trình Nhà Quốc hội Lào; các công tác khác thực hiện đảm bảo theo đúng yêu cầu; Công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thành các đề tài chậm muộn và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2021-2022; Công tác triển khai, Viện sẽ xem xét đề nghị của một số đơn vị vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19; kiến nghị kiện toàn nhân sự Lãnh đạo Viện; tổ chức thành công Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ 16,... nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021.

Các tin liên quan