Tin hoạt động

Viện Khoa học công nghệ xây dựng phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày tạo : 24/03/2020

Hưởng ứng Cuộc phát động ‘Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, truyền thống dân tộc “tương thân, tương ái”, sự đoàn kết trong phòng, chống dịch Covid - 19; được sự đồng ý của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành công đoàn Viện Khoa học công nghệ xây dựng phát động toàn thể CBCNVCLĐ Viện quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19.

Các đồng chí Lãnh đạo Viện, BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Viện phát động phong trào ủng hộ quyên góp phòng, chống dịch Covid - 19

Lễ phát động có sự tham dự của Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh, Lãnh đạo Viện, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, số lượng người tham dự hạn chế nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

Trước bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp, khó lường, Viện KHCN Xây dựng đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Xây dựng, làm tốt công tác phòng, chống dịch tại Trụ sở chính, các trụ sở tại miền Nam, miền Trung. Viện đã thường xuyên chỉ đạo kịp thời đến các đơn vị và CNVCLĐ Viện công tác phòng, chống dịch Covid - 19, trang bị sà phòng, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và triển khai phun thuốc kháng khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại các trụ sở của Viện.  

Để thể hiện tấm lòng, tình cảm sâu sắc, trách nhiệm của mình, BCH Công đoàn Viện vận động toàn thể CNVCLĐ Viện tham gia ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, góp phần sẻ chia và đem lại sức mạnh để Việt Nam chiến thắng đại dịch.

Các tin liên quan