Tin hoạt động

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện với đề tài: Phân tích động lực bể trụ tròn chứa chất lỏng chịu động đất

Ngày tạo : 05/01/2017

Sáng ngày 06/01/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Tùng, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.02.08 với đề tài “Phân tích động lực bể trụ tròn chứa chất lỏng chịu động đất”. Tham dự Hội đồng, có TS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Viện trưởng, đại diện cơ sở đào tạo; 07 thành viên trong hội đồng đánh giá luận án, đại diện đơn vị công tác, bạn bè đồng nghiệp,… của Nghiên cứu sinh.

Việc phân tích động lực bể trụ tròn chứa chất lỏng chịu động đất góp phần: Giải bài toán bể trụ tròn chịu động đất có kể đến tương tác giữa chất lỏng - thành bể; Giải bài toán bể trụ tròn không neo chịu động đất có kể đến đồng thời tương tác chất lỏng - thành bể và tương tác nền đất - bể chứa;  Trường hợp có cản và với bể chứa như đã lấy làm ví dụ tìm thấy hiệu ứng đặc biệt của phản ứng động lực của bể trụ tròn đáy tựa trên nền không biến dạng có tính chất hỗn độn với biến thiên biên độ độ võng theo thời gian không bao giờ lặp lại chính mình, đường cong pha giới nội và cắt nhau liên tiếp không theo quy luật trong mặt phẳng pha;…

NCS. Nguyễn Hoàng Tùng trình bày luận án tiến sĩ trước Hội đồng

Luận án đã được Hội đồng đánh giá nội dung nghiên cứu hoàn toàn không trùng lặp với bất kỳ luận án và công trình nghiên cứu khoa học nào trong và ngoài nước. Luận án đáp ứng những yêu cầu của luận án tiến sĩ kỹ thuật.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua luận án, đề nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận kết quả bảo vệ luận án tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hoàng Tùng.

Phó Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh 

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Tùng chụp ảnh lưu niệm 

Các tin liên quan