Tin hoạt động

Thông báo tổ chức giải cầu lông, bóng bàn năm 2012

Ngày tạo : 15/07/2015

Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Ban chấp hành Công đoàn Viện KHCN Xây dựng tổ chức giải thi đấu cầu lông, bóng bàn năm 2012 cho CBCNV Viện KHCN Xây dựng (bao gồm cả CBCNV đã nghỉ chế độ).

Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Ban chấp hành Công đoàn Viện KHCN Xây dựng tổ chức giải thi đấu cầu lông, bóng bàn năm 2012 cho CBCNV Viện KHCN Xây dựng (bao gồm cả CBCNV đã nghỉ chế độ).

Thời gian dự kiến: vào 15h, từ ngày 12 đến 14 tháng 12 năm 2012.

Địa điểm: tại Viện KHCN Xây dựng.

Về cơ cấu giải:

1. Môn cầu lông dự kiến có 5 giải: Đơn Nam, Đơn Nữ, Đôi Nam, Đôi Nữ và Đôi Nam Nữ.

2. Môn bóng bàn dự kiến có 5 giải: Đơn Nam, Đơn Nữ, Đôi Nam, Đôi Nữ và Đôi Nam Nữ.
Địa chỉ liên hệ: Môn cầu lông: Anh Đỗ Ngọc Sơn, ĐT: 0903444200, email-sonngahuy@yahoo.com; Môn bóng bàn: Anh Nguyễn Hoàng Long, ĐT 0903257959, email - hoanglongibst@gmail.com.

Các tin liên quan