Tin hoạt động

Hội thảo lấy ý kiến góp ý biên soạn quy trình kiểm tra đánh giá về an toàn cháy theo QCVN 06:2010/BXD đối với cơ sở sản xuất may mặc, dày da

Ngày tạo : 19/12/2019

Ngày 18/12/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho công tác biên soạn quy trình quy trình kiểm tra đánh giá về an toàn cháy theo QCVN 06:2010/BXD đối với cơ sở sản xuất may mặc, dày da với sự tham gia của Lãnh đạo Tổ chức IDH Sustainable Trade Initiative; đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; chuyên gia từ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Lãnh đạoViện Khoa học công nghệ xây dựng, các chuyên gia, cán bộ đã tham gia và quan tâm. Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Nguyễn Đại Minh đến dự và chủ trì buổi Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh nhấn mạnh sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Xây dựng trong việc rà soát, hoàn thiện và ban hành quy chuẩn 06 : 2010; đồng thời cần có hướng dẫn cụ thể hơn đối với công trình nhà công nghiệp, một số công trình đặc thù. Viện trưởng mong các đồng chí chuyên gia, khách mời tích cực trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho bản hướng dẫn chi tiết hiệu quả góp phần thiết thực cho thiết kế xây dựng đặc biệt là công tác PCCC và CHCN.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung giành thời gian góp ý về một số vấn đề như: Cần làm rõ về đối tượng áp dụng, phạm vi áp dụng và tính pháp lý của tài liệu hướng dẫn; Các quy định kỹ thuật về an toàn cháy cần phải bám sát và tuân thủ nội dung của các quy chuẩn Việt Nam liên quan; Cần đề cập các khía cạnh tổng thể của an toàn cháy, từ an toàn thoát nạn, đảm bảo khoảng cách PCCC giữa các hạng mục nhà, đảm bảo quy định an toàn cháy về kết cấu, vật liệu, hệ thống thiết bị PCCC, công tác bảo trì, bảo dưỡng trong quá trinh khai thác sử dụng,...

Kết thúc Hội thảo, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh cảm ơn các chuyên gia, đại biểu khách mời đã tham dự và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng. Bên cạnh đó, Viện trưởng đưa ra một số ý kiến góp ý cho nhóm thực hiện như: Phải xác định rõ được tên gọi của tài liệu phản ánh đúng mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng; Bên cạnh các quy  định kỹ thuật trong các quy chuẩn của Việt Nam liên quan cũng cần chú trọng đến những quy định kỹ thuật ưu việt hơn của các quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề đảm bảo an toàn cháy đối với các cơ sở may mặc, dày da; Phối hợp chặt chẽ với tổ chức IDH cũng như các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý liên quan để việc ban hành tài liệu và áp dụng vào thực tế đạt được hiệu quả cao nhất; Tiếp tục nghiên cứu để triển khai những bước tiếp theo của dự án để nâng cao khả năng áp dụng của tài liệu đáp ứng nhu cầu quản lý của ngành.

Các tin liên quan