Tin hoạt động

Thành lập Trung tâm Triển khai công nghệ xây dựng miền Tây trực thuộc Viện KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 05/04/2019

Sáng ngày 04/4/2019, tại trụ sở Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam thành phố Hồ Chí Minh, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Triển khai công nghệ xây dựng miền Tây và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Minh Nghi, Phó Giám đốc Phân viện KHCN Xây dựng miển Nam giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. Tham dự buổi lễ có Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân, lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo và toàn thể cán bộ chủ chốt của Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam.

Theo đó, Quyết định số 459/QĐ-VKH ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc Thành lập Trung tâm Triển khai công nghệ xây dựng miền Tây trực thuộc Viện KHCN Xây dựng trên cơ sở phát triển Văn phòng đại diện Viện tại Cần Thơ; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/4/2019. Quyết định số 466/QĐ- VKH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc điều động, bổ nhiệm ông Tạ Minh Nghi, Tiến sĩ kỹ thuật, Phó Giám đốc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam - Viện KHCN Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Triển khai công nghệ xây dựng miền Tây - Viện KHCN Xây dựng, thời hạn 05 năm kể từ ngày 02/04/2019.

Giám đốc Trung tâm Triển khai công nghệ xây dựng miền Tây có trách nhiệm xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định của Viện KHCN Xây dựng.

 

 

Các tin liên quan