Tin hoạt động

Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí

Ngày tạo : 16/10/2022

Ngày 17/10/2022, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Phòng Tài chính kế toán, Viện chuyên ngành Bê tông, Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng, Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật.  

Thừa ủy quyền của Viện KHCN Xây dựng, Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính công bố quyết định số 1658/QĐ-VKH ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc bổ nhiệm ông Đinh Quốc Dân, Tiến sĩ kỹ thuật, Phó Viện trưởng giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, kể từ ngày 10/10/2022.

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí cho ông Đinh Quốc Dân

 

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng đồng chí Đinh Quốc Dân đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách, nhiệm vụ mới. Viện trưởng chỉ đạo Tạp chí cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Xuất bản 04 số/năm; từng bước hoàn thiện nâng cấp để tạp chí được tính điểm quy đổi 0.75 điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành, liên ngành; hướng đến xuất bản từ 1-2 số Tạp chí bằng tiếng Anh. Với vai trò, trách nhiệm mới, Viện trưởng hy vọng tân Tổng biên tập sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa tạp chí phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần quảng bá thương hiệu của Viện.

 

Ban Biên tập Tạp chí chúc mừng tân Tổng biên tập

 

Lãnh đạo các phòng chức năng chúc mừng tân Tổng biên tập

 

Cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, tân Tổng Biên tập Đinh Quốc Dân bày tỏ ý thức được đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao cần cố gắng hoàn thành tốt. Đồng thời tân Tổng biên tập mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Viện trưởng, Lãnh đạo Viện và các phòng chức năng, Viện chuyên ngành và các đơn vị trong Viện.

 

Các tin liên quan