Tin hoạt động

Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng

Ngày tạo : 19/03/2020

Ngày 19/03/2020, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm ông Hoàng Anh Giang, Trưởng phòng Nghiên cứu phòng chống cháy - Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng. Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể CNVCLĐ Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng.

Theo quyết định số 325/QĐ-VKH ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Anh Giang, Tiến sĩ kỹ thuật, Trưởng phòng nghiên cứu phòng chống cháy trực thuộc Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng - Viện KHCN Xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng - Viện KHCN Xây dựng kể từ ngày 20/3/2020.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh chúc mừng đồng chí Hoàng Anh Giang được sự tin tưởng tín nhiệm của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể CNVCLĐ trong đơn vị. Viện trưởng chúc đồng chí Hoàng Anh Giang sức khỏe, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến cho sự phát triển của Ngành Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng và Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng; đặc biệt tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn của mình. Viện trưởng yêu cầu Ban Giám đốc Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng sớm phân công nhiệm vụ quản lý điều hành cụ thể nhằm đưa Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng ngày càng phát triển, xứng đáng là lá cờ đầu của Viện. Về phía Viện, Viện trưởng, Lãnh đạo Viện và các phòng chức năng sẽ luôn tạo điều kiện ủng hộ, giúp đỡ đồng chí Giang hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, tân Phó Giám đốc Hoàng Anh Giang bày tỏ sự cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo và toàn thể CNVCLĐ trong đơn vị đã tin tưởng, tín nhiệm. Đồng chí nhận thấy đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao và hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Các tin liên quan