Tin hoạt động

Thư mời tham gia dự án “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông”

Ngày tạo : 20/09/2017

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ thực hiện dự án “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông” thuộc Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”, thông qua hợp đồng số 07/2017/HĐ-ĐA1511 ký ngày 26/05/2017.

Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức chế tạo các mẫu thử bê tông có độ đồng nhất phù hợp với yêu cầu và gửi tới các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (PTN LAS-XD) trong cả nước để thí nghiệm xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118: 1993 ở các tuổi 28 ngày và 60 ngày.

Để Dự án triển khai đạt yêu cầu đặt ra và đúng tiến độ Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng kính mời Quý PTN LAS-XD trên cả nước tham gia chương trình thử nghiệm nêu trên.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý phòng Thí nghiệm.

Trân trọng cảm ơn!

Thư mời tham gia dự án.

Các tin liên quan