Tin hoạt động

Quyết tâm hoàn thành công tác cắm mốc trên thực địa Việt Nam - Lào vào năm 2012

Ngày tạo : 15/07/2015

Chiều 19/8/2011, tại Hà Nội, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước (BCĐNN) thực hiện kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào và tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 631/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào.

Chiều 19/8/2011, tại Hà Nội, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước (BCĐNN) thực hiện kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào và tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 631/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào.
Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao, Cơ quan thường trực BCĐNN về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền đã trình bày báo cáo tổng quan tình hình thực hiện kế hoạch tổng thể công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Hai bên đã xác định được 574 vị trí và xây dựng được 443 cột mốc.
Từ khi triển khai Chỉ thị số 631/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay, tiến độ cắm mốc đã được đẩy mạnh. Hai bên đã xác định được 337 vị trí (đạt 42,5% tổng khối lượng) và xây dựng được 278 cột mốc (đạt 34% tổng khối lượng).
Đại diện Ban Chỉ đạo cắm mốc các Tỉnh và Bộ, Ngành đã trao đổi kinh nghiệm và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cắm mốc trên thực địa.
Tại Hội nghị, thay mặt Ban chỉ đạo Bộ Xây dựng đồng chí Trần Bá Việt, Phó ban chỉ đạo Bộ Xây Dựng, Phó Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã báo cáo về nhiệm vụ sản xuất và cung ứng cột mốc cho BCĐ 10 Tỉnh biên giới trong giai đoạn vừa qua, kết quả kiểm tra việc thi công cột mốc tại 2 tỉnh Quảng Trị và Thanh Hoá, kế hoạch trong giai đoạn tới của BCĐ Bộ Xây dựng; đồng thời giải đáp các đề nghị của BCĐ các Tỉnh về thiết kế điển hình, quản lý và giám sát chất lượng thi công xây dựng các cột mốc và định mức xây dựng mốc giới; trao đổi kế hoạch cung cấp bổ sung “Hướng dẫn thi công” và “Thiết kế điển hình” cũng như chương trình tập huấn bổ sung cho BCĐ các Tỉnh.
Ban Chỉ đạo các tỉnh, các ngành bày tỏ rõ quyết tâm hoàn thành sớm công tác cắm mốc trên thực địa muộn nhất vào quý IV/2012.

Các tin liên quan