Tin hoạt động

Nghiệm thu Đề tài “Tháp thép viễn thông - tiêu chuẩn thiết kế”

Ngày tạo : 22/07/2019

Ngày 19/7/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Tháp thép viễn thông – tiêu chuẩn thiết kế” do Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, GS. TS. Nguyễn Tiến Chương chủ trì cuộc họp.

Báo cáo Hội đồng, Chủ nhiệm đề tài, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng - TS. Nguyễn Đại Minh cho biết, hiện nay trên cả nước có hàng nghìn tháp thép, trong đó có hơn 600 tháp cao trên 100m, chủ yếu được thiết kế theo tiêu chuẩn nước ngoài. Đồng thời, trong thời gian qua, đã có nhiều sự cố xảy ra đối với các tháp thép viễn thông do tác động của gió bão, trong khi Việt Nam chưa có tiêu chuẩn chuyên về thiết kế tháp thép, gây khó khăn cho công tác thiết kế, nghiệm thu, nên việc biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế tháp thép viễn thông là cần thiết. 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là biên soạn một tiêu chuẩn Việt Nam có nội dung đầy đủ, áp dụng thuận tiện cho thiết kế tháp thép viễn thông, phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Trên cơ sở tham khảo bộ tiêu chuẩn Mỹ ANSI/TIA các phiên bản về thiết kế tháp thép viễn thông do Hiệp hội công nghiệp truyền thông Mỹ TIA và Hiệp hội điện tử Mỹ IEIA biên soạn và được Viện Tiêu chuẩn Mỹ (ANSI) phê chuẩn, nhóm nghiên cứu đã kết hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam, các thông số đầu vào về điều kiện tự nhiên (khí hậu, địa chất, địa hình, địa mạo) của Việt Nam để biên soạn dự thảo TCVN “Tháp thép viễn thông - tiêu chuẩn thiết kế". Trong bản thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn có giải trình rõ cơ sở của việc tham khảo tiêu chuẩn ANSI/TIA, các công thức tính toán.

Trong dự thảo TCVN “Tháp thép viễn thông - tiêu chuẩn thiết kế" do nhóm nghiên cứu của Viện KHCN Xây dựng biên soạn có những điểm khác so với tiêu chuẩn cơ sở: về phân loại công trình, phương pháp tính tải trọng gió, tính toán tải trọng động đất, tài liệu viện dẫn, loại bỏ yếu tố băng giá.

Đánh giá về dự thảo TCVN “Tháp thép viễn thông - tiêu chuẩn thiết kế", các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nhất trí về sự cần thiết phải biên soạn tiêu chuẩn này, sản phẩm của đề tài đáp ứng mục tiêu đề ra, đảm bảo tính khoa học, chất lượng, khá toàn diện và hữu ích cho việc tính toán thiết kế và cả gia công, lắp dựng tháp thép viễn thông.

Các thành viên Hội đồng cũng góp ý cho nhóm đề tài về một số vấn đề liên quan đến thuật ngữ, bảng biểu, bố cục tiêu chuẩn, bổ sung nội dung về duy tu, bảo trì.

Đề tài đã được Hội đồng thông qua, với kết quả xếp loại xuất sắc.

Theo moc.gov.vn

Các tin liên quan