Tin hoạt động

Hội thảo góp ý dự thảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2022/BXD, QCVN 06:2022/BXD, QCVN 04:202X/BXD

Ngày tạo : 06/10/2022

Ngày 05/10/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2022/BXD về phân cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng, QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình, QCVN 04:202X/BXD về công trình dân dụng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng tham dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo còn có sự tham gia của Lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục Giám định nhà nước về chất lượng CTXD, Viện Kiến trúc quốc gia, Viện Vật liệu xây dựng, đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an, một số đơn vị tư vấn (VNCC, CDC,…) và các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Viện.

 

 

Đại biểu tham dự Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết trong thời gian vừa qua hệ thống quy chuẩn đã được soát xét, sắp xếp lại với khối lượng tương đối lớn, hiện nay cơ bản còn 12 quy chuẩn, trong đó có quy chuẩn QCVN 03:2022/BXD, 04:202X/BXD, 06:2022/BXD đang được soát xét, biên soạn mới và cần xin ý kiến góp ý của các chuyên gia để hoàn thiện trước khi ban hành. Thứ trưởng nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong buổi Hội thảo, các chuyên gia sẽ nghe và góp ý về QCVN 04:202X/BXD, gồm 3 phần: phần 1 công trình kết cấu dạng nhà nội dung đề cập tương đối rõ ràng; phần 2 một số công trình đặc thù và kết cấu không phải dạng nhà cần làm rõ, cụ thể hơn trên cơ sở tham khảo tư liệu của Australia, Anh; Phần 3 các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả cần làm rõ mục tiêu soát xét. QCVN 03:2022/BXD về phân cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng đã thực hiện tương đối hoàn thiện cần góp ý thêm về cách thể hiện, diễn đạt ngôn từ. QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình là quy chuẩn quan trọng, khó và hiện gặp một số vấn đề khó khăn khi áp dụng trong thực tiễn cần góp ý về các nội dung chỉnh sửa, bổ sung.

 

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải báo cáo tại Hội thảo

 

Sau khi nghe các chủ trì đề tài lần lượt báo cáo những nét chính của QCVN: 04:202X/BXD, 03:2022/BXD và 06:2022/BXD, các chuyên gia, đại biểu khách mời đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý thiết thực. Cụ thể, đối với dự thảo QCVN 04:202X/BXD, phần 1 rất quan trọng xem xét thêm về cấu trúc, lĩnh vực có liên quan; làm rõ đối tượng trong phần 2, rà soát một số quy định về biển quảng cáo, gara, công trình phụ trợ tránh trường hợp khó áp dụng vào thực tiễn. Đối với QCVN 03:2022/BXD nên có quy định phù hợp với cơ quan QLNN, nhà đầu tư, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế. Đối với QCVN 06:2022/BXD, nên rà soát thêm về từ ngữ, văn phong, quy định an toàn cháy đối với hệ thống thông gió, thoát khí, rà soát lại phụ lục F, xem xét quy định đối với nhà ở riêng lẻ khi chuyển đổi công năng,…

 

 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo

 

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đại biểu tham dự và nhấn mạnh một số góp ý cần bổ sung hoàn thiện các quy chuẩn. Đồng thời, Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị phối hợp, các thức, lộ trình cụ thể các bước thực hiện và nhóm nghiên cứu cần tiếp thu, giải trình những ý kiến góp ý của các chuyên gia hoàn thiện các quy chuẩn để sớm ban hành.

 

Các tin liên quan