Tin hoạt động

Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm lại Giám đốc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam

Ngày tạo : 15/07/2020

Ngày 16/7/2020, tại Tp. Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân đã chủ trì buổi lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng bổ nhiệm lại ông Uông Hồng Sơn, Giám đốc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam - Viện KHCN Xây dựng tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam - Viện KHCN Xây dựng. Tham dự buổi lễ có Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, và toàn thể cán bộ chủ chốt của Phân Viện miền Nam.

Theo quyết định số 866/QĐ-VKH ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng về việc bổ nhiệm lại ông Uông Hồng Sơn - Thạc sĩ kỹ thuật, nghiên cứu viên chính, Giám đốc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam - Viện KHCN Xây dựng tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam thuộc Viện KHCN Xây dựng, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/7//2020.

Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân trao quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam cho ông Uông Hồng Sơn

 

Thay mặt Lãnh đạo Viện, Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân chúc mừng ông Uông Hồng Sơn đã được sự tin tưởng, tín nhiệm, ủng hộ cao của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể CNVCLĐ Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam. Phó Viện trưởng chúc ông Uông Hồng Sơn sức khỏe, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam tiếp tục phát triển đáp ứng kỳ vọng của Viện.  

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Uông Hồng Sơn cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng, và toàn thể CNVCLĐ Phân Viện KHCN Xây dựng đã tin tưởng, ủng hộ, tín nhiệm tiếp tục bổ nhiệm Giám đốc Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam và hứa sẽ nỗ lực hết mình, cùng với ban lãnh đạo Phân Viện và toàn thể CNVCLĐ đoàn kết, sáng tạo, phát huy những thành quả đã đạt được, lãnh đạo Phân Viện tiếp tục phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo phòng chức năng và cán bộ chủ chốt Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam chúc mừng Giám đốc Uông Hồng Sơn

 

 

 

Tài liệu đính kèm

Các tin liên quan