Tin hoạt động

Thông báo chương trình tình nguyện “Cùng em vui bước tới trường” tại Thừa Thiên Huế

Ngày tạo : 16/07/2015

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình tình nguyện “Cùng em vui bước tới trường” năm 2013 tại Thừa Thiên Huế.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình tình nguyện “Cùng em vui bước tới trường” năm 2013 tại Thừa Thiên Huế.
Chương trình nhằm mục đích quyên góp tiền, sách vở, đồ dùng học tập, đồ dùng dạy học cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác để gửi tới các em học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở xã Thượng Quảng, Nam Đông, Thừa Thiên Huế.
Thời gian tổ chức chuyến đi: từ ngày 30/5 đến ngày 02/6/2013.
Đoàn Thanh niên Viện xin thông báo và kêu gọi sự ủng hộ, chia sẻ, chung tay của các tổ chức, các cán bộ nhân viên công chức, các đoàn viên thanh niên trong và ngoài Viện tham gia ủng hộ chương trình.

Các tin liên quan