Tin hoạt động

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019

Ngày tạo : 17/01/2019

Sáng ngày 17/01/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, đại diện các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Xây dựng. Về phía Viện Khoa học công nghệ xây dựng có các đồng chí lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện các tổ chức đoàn thể.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Được sự ủy quyền của TS. Nguyễn Đại Minh - Viện trưởng, TS. Cao Duy Khôi - Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 2019. Theo báo cáo, trong năm 2018 Viện đã đạt được một kết quả có thể kể đến như: về nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước: Viện đã thực hiện trên 160 nhiệm vụ (giải quyết các vấn đề kỹ thuật các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng; trưng cầu giám định chất lượng công trình xây dựng;...) và hỗ trợ kỹ thuật trên các công trình trọng điểm; về công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn Quy chuẩn, tiêu chuẩn Viện thực hiện tổng số 90 nhiệm vụ KHCN (trong đó: 23 ĐT, 62 TC, QC và 05 DA) với tổng kinh phí NSNN được duyệt cấp (theo HĐKH) cho năm 2018 là 7210 trđ; về hoạt động triển khai tiến bộ kỹ thuật tính đến 31/12/2018 toàn Viện đã ký 840,49 tỷ đồng, bằng 99% so với giá trị ký năm 2017 và bằng 173% kế hoạch năm 2018; về thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Viện được Bộ giao thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ TXTCN với tổng kinh phí 8.000 triệu đồng; về công tác tài chính kế toán, nộp NSNN 44,47 tỷ đồng, thu nhập bình quân toàn Viện theo số liệu tạm tính đạt 13trđ/người/tháng;... Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Viện đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2019: ưu tiên hàng đầu cho công tác phục vụ QLNN của Ngành thực hiện tốt, kịp thời các nhiệm vụ Bộ giao; tổ chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Đề án Tiêu chuẩn, Quy chuẩn; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo định hướng của chiến lược khoa học công nghệ của Ngành và các nhiệm vụ KHCN trong điểm trong giai đoạn 2017-2021; đầu tư cơ sở nhà xưởng, PTN và trang thiết bị khác để đảm bảo các hoạt độngcủa Viện.

 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chúc mừng và biểu dương thành tích Viện đạt được trong năm 2018. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, Thứ trưởng yêu cầu Viện cần thực hiện việc tham gia hoạch định định hướng tiêu chuẩn thiết kế, kết thúc việc hoạch định định hướng quy chuẩn và đây là nhiệm vụ then chốt nhất. Thứ trưởng cho rằng Viện cần tiếp tục duy trì phát triển và cần phải tìm cơ đồ, có cái riêng, đặc thù của mình; có định hướng lâu dài về con người để Viện phát triển bền vững lâu dài.

 

Các tin liên quan