Tin hoạt động

Lễ trao bằng khen của BCH Công đoàn xây dựng Việt Nam năm 2012

Ngày tạo : 16/07/2015

Theo quyết định số 02/QĐ-CĐXD ngày 01 tháng 01 năm 2013 về việc tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, tặng bằng khen cho 29 tập thể, 199 cá nhân thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2012. Trong số 199 cá nhân được tặng bằng khen có 14 cá nhân thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

Theo quyết định số 02/QĐ-CĐXD ngày 01 tháng 01 năm 2013 về việc tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, tặng bằng khen cho 29 tập thể, 199 cá nhân thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2012. Trong số 199 cá nhân được tặng bằng khen có 14 cá nhân thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.


Chiều ngày 03/5/2013, Ban Chấp hành Công đoàn Viện KHCN Xây dựng tổ chức trọng thể buổi lễ trao bằng khen của BCH Công đoàn xây dựng Việt Nam năm 2012. Thay mặt cho Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, TS. Trịnh Việt Cường, Viện trưởng và TS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Viện trao bằng khen cho các cá nhân có tên trong danh sách khen thưởng.

Các tin liên quan