Tin hoạt động

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm các dự án quốc tế và xây dựng

Ngày tạo : 07/06/2022

Ngày 07/6/2022, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm các dự án quốc tế và xây dựng. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Hồng Hải, Bí thư đảng ủy, Viện trưởng, Lãnh đạo Viện, Trưởng các phòng chức năng, Lãnh đạo và toàn thể VCNLĐ Trung tâm.

Đại diện Viện KHCN Xây dựng, Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính công bố quyết định số 888/QĐ-VKH ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Nghĩa, Tiến sĩ kỹ thuật, Phó Giám đốc Phụ trách giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm các dự án quốc tế và xây dựng, Viện KHCN Xây dựng kể từ ngày 02/6/2022.

 

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng đồng chí Nguyễn Công Nghĩa đã được sự tin tưởng, tín nhiệm, ủng hộ cao của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể VCNLĐ Trung tâm. Viện trưởng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của đồng chí Nghĩa trong thời gian qua và cho rằng đây là một cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn cao. Viện trưởng yêu cầu Trung tâm cần lưu ý một số việc: Trung tâm có được hiệu ứng của một tập thể, đoàn kết, các cán bộ hiểu được ý chí, quyết tâm của lãnh đạo tuy nhiên công việc thực hiện còn đơn điệu cần đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, tập trung vào lĩnh vực chuyên sâu; Giám đốc Trung tâm cần xây dựng định hướng phát triển rõ ràng và nghiên cứu tên đơn vị thể hiện rõ chính danh và năng lực hoạt động; nghiên cứu chuyên sâu, có kế hoạch khai thác phòng thí nghiệm môi trường; hoạt động trung tâm cần gắn với hoạt động chung của Viện trong công tác chuyên môn, quy chuẩn tiêu chuẩn,… xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng, Giám đốc Nguyễn Công Nghĩa cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể VCNLĐ Trung tâm đã tin tưởng, tín nhiệm. Đồng chí ý thức được nhiệm vụ này vừa là niềm tự hào đồng thời là trách nhiệm trong thời gian tới và hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đưa Trung tâm trở thành một trong những đơn vị mạnh cả về công tác triển khai và hoạt động khoa học công nghệ.

Các tin liên quan