Văn bản pháp lý

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (bổ sung)

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng chứng nhận: Viện Khoa học công nghệ xây dựng, địa chỉ: số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội đã đăng ký bổ sung hoạt động chứng nhận ... Chi tiết

Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Xét đề nghị của Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng chứng nhận Viện Khoa học công nghệ xây dựng (số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) đã đăng ký bổ sung hoạt động chứng nhận đối ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vật liệu xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 1029/QĐ-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2020 về việc chỉ định Viện Khoa học công nghệ xây dựng (số 81 Trần ... Chi tiết

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng chứng nhận Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã đăng ký bổ sung hoạt động chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn theo Giấy chứng nhận số ... Chi tiết

Chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng chứng nhận Viện Khoa học công nghệ xây dựng, địa chỉ: số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ... Chi tiết

Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 67/QĐ-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2018 Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. ... Chi tiết