KH & CN

Tài liệu tham khảo: Nâng cao điều kiện an toàn cháy cho nhà và công trình hiện hữu

Tài liệu này được phối hợp nghiên cứu, biên soạn bởi: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an. ... Chi tiết

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn TCVN Sản phẩm bê tông đúc sẵn – Phương pháp thử cho vữa xi măng cốt sợi thủy, Mã số TC 21-16

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BKH&CN ngày 18/11/2021 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Căn cứ nhiệm vụ KHCN do Bộ Xây dựng giao Viện ... Chi tiết

Mời góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn “Thiết kế kết cấu bê tông bê tông cốt thép theo định hướng mới, mã số TC 35 - 20

Căn cứ nhiệm vụ KHCN do Bộ Xây dựng giao Viện KHCN Xây dựng theo HĐ KHCN số: 116/HĐKHCNTC ký ngày 01/06/2020 về việc Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới, mã số TC ... Chi tiết

Mời góp ý dự thảo Nghiên cứu xây dựng 12 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu thép theo định hướng mới, mã số: TC 29 – 20

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng 12 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu thép theo định hướng mới, mã số: TC 29 – 20, bao gồm: Phần 1-1: Quy định chung ... Chi tiết