Tin hoạt động

Thông báo về việc đăng ký hộp thư với tên miền chung của Viện KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 15/07/2015

Theo tinh thần trong cuộc họp giao ban tháng 11/2012, Viện đang có kế hoạch thống nhất email sử dụng tên miền @ibst.vn để phục vụ các công tác giao dịch, quảng bá thương hiệu. Viện sẽ đăng ký miễn phí cho các đồng chí lãnh đạo Viện, các phòng chức năng và mỗi đơn vị một email tên miền @ibst.vn trong các địa chỉ email.

Theo tinh thần trong cuộc họp giao ban tháng 11/2012, Viện đang có kế hoạch thống nhất email sử dụng tên miền @ibst.vn để phục vụ các công tác giao dịch, quảng bá thương hiệu. Viện sẽ đăng ký miễn phí cho các đồng chí lãnh đạo Viện, các phòng chức năng và mỗi đơn vị một email tên miền @ibst.vn trong các địa chỉ email.

           Ngoài ra, nếu các cán bộ trong đơn vị có nhu cầu sử dụng email tên miền @ibst.vn thì gửi danh sách đăng ký cho Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa với kinh phí trong khoảng 10.000- 15.000 đồng/acc/100MB/tháng, phụ thuộc vào số lượng đăng ký. Thời hạn đăng ký trước ngày 20/12/2012.

            Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa kính báo.

            Mọi liên hệ xin gửi về:

                        Nguyễn Hải Yến

                        Di động: 0988 088 942

                        Điện thoại cố định: 04. 3 7561360 – fax: 04. 3 7561359

                        Email: anhphiyen@gmail.com

Các tin liên quan