Tin hoạt động

Hội nghị tổng kết công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng

Ngày tạo : 15/07/2015

Sáng ngày 01/12/2002 tại Hải Phòng, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng năm 2012. Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng Cao Lại Quang chủ trì Hội nghị.

Sáng ngày 01/12/2002 tại Hải Phòng, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng năm 2012. Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng Cao Lại Quang chủ trì Hội nghị.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Yên - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đồng chí Trần Thị Lựu - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng; lãnh đạo và chủ tịch công đoàn các Cục, Vụ, Viện, các đơn vị sự nghiệp, các Tổng Công ty, công ty trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 do đồng chí Nguyễn Thị Yên - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - Phó ban "Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Xây dựng" trình bày tại Hội nghị, năm 2012, dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng, và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, đã có trên 90% số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề giới. Nhiều đơn vị đã có chương trình, kế hoạch lồng ghép giới vào công tác chuyên môn, Bộ Xây dựng đã triển khai một số dự án, chương trình về mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, giao cho cán bộ nữ làm chủ nhiệm các đề tài, dự án để gắn kết quả thực hiện các đề tài, dự án lồng ghép với vấn đề bình đẳng giới.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Yên - Phó Chủ tịch Công đoàn XDVN, Phó Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Bộ Xây dựng báo cáo tại Hội nghị

Bộ Xây dựng đã thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, có quy định hoạt động của Ban và Chương trình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng, với 5 mục tiêu và 16 chỉ tiêu cụ thể, trong đó mục tiêu tổng quát là "nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và gia đình". Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng đều có Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ hoạt động với một đồng chí phó thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban.

Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác bình đẳng giới, tiến bộ phụ nữ, lãnh đạo Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị quan tâm nguồn cán bộ nữ, đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ ngày càng tăng. Tỷ lệ nữ cán bộ được kết nạp đảng viên năm 2012 đạt 37,23% trong tổng số đảng viên được kết nạp mới.

Toàn cảnh Hội nghị

So sánh với trước khi có Nghị quyết 11/NQ-TW về công tác phụ nữ của Đảng, Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, Chương trình hành động về bình đẳng giới của Tổng Liên đoàn LĐVN, của Bộ Xây dựng - Công đoàn Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2011-2015 đã cho thấy kết quả chuyển biến rõ nét.

Trong các công tác bố trí lao động, việc làm, thi đua khen thưởng, cán bộ và nữ lao động đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm. Việc thực hiện các chế độ đối với việc làm, bảo hiểm xã hội, thai sản, khám chữa bệnh nghề nghiệp đối với lao động nữ được đảm bảo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang biểu dương các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng quan tâm đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Xây dựng. Bình đẳng giới, đảm bảo quyền của phụ nữ là mục tiêu quan trọng của nhân loại trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Công tác này cũng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lược, các chương trình quốc gia về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Bộ Xây dựng đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực này. Phụ nữ ngành Xây dựng chiếm tỷ lệ khá cao so với các ngành khác, qua đó thấy rằng vị trí, vai trò của phụ nữ rất quan trọng đối với ngành Xây dựng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng, tham gia tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Thứ trưởng Cao Lại Quang bày tỏ sự đồng tình với những đánh giá về kết quả cũng như những bất cập, hạn chế của công tác thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Xây dựng đã nêu trong báo cáo tại Hội nghị. Thứ trưởng Cao Lại Quang đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức mạnh mẽ về công tác bình đẳng giới, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, phối hợp chặt chẽ với công đoàn, ban nữ công để chăm lo hơn nữa quyền và lợi ích của phụ nữ, khuyến khích lao động nữ nhiệt tình tham gia công tác và xây dựng tình cảm gắn bó với cơ quan, đơn vị.

Thứ trưởng Cao Lại Quang trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Cao Lại Quang cũng thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 15 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Xây dựng.

Các tin liên quan