Tin hoạt động

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD, mã số K 04-20

Ngày tạo : 31/07/2022

Ngày 29/7/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD, lĩnh vực: Thép xây dựng, cốt liệu lớn (đá) và cốt liệu nhỏ (cát) cho sản xuất bê tông, mã số K 04-20. Tham dự Hội đồng có TS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng – Chủ tịch Hội đồng và các phản biện, chuyên gia đến từ Viện Vật liệu xây dựng và Viện KHCN Xây dựng.

 

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ K04-20

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ trì đề tài ThS. Đỗ Thị Lan Hoa báo cáo một số kết quả chính, sản phẩm của đề tài cho 3 loại vật liệu: Thép xây dựng, cốt liệu lớn và cốt liệu nhỏ cho sản xuất bê tông. Đề tài thực hiện nhiệm vụ tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo thông qua so sánh liên phòng LAS-XD trên một số loại vật liệu thông dụng thường thực hiện tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng nhằm đưa ra đánh giá và kết luận về mức độ tin cậy của số liệu thử nghiệm của các phòng thí nghiệm tham gia, phục vụ công tác quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD. Chương trình thử nghiệm thành thạo của nhiệm vụ được thực hiện theo các hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành của lĩnh vực này gồm: TCVN 17043:2011 (ISO/IEC 17043:2010) [2], TCVN 9596:2013 (ISO 13528:2003) [3] và tham khảo các tài liệu liên quan khác trong lĩnh vực thử nghiệm thành thạo. Nhiệm vụ được thực hiện gồm Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng; Nghiên cứu tổng hợp các chỉ tiêu thí nghiệm và lựa chọn chỉ tiêu thí nghiệm phù hợp để thử nghiệm thành thạo bằng đánh giá liên phòng LAS-XD đối với vật liệu cốt thép, cốt liệu lớn và cốt liệu nhỏ; Xây dựng chương trình chuẩn cho thử nghiệm thành thạo bằng cách so sánh liên phòng đối với các đối tượng thuộc chương trình (cốt thép, cốt liệu lớn và cốt liệu nhỏ; Tổng hợp các phòng LAS-XD đang hoạt động và lựa chọn các phòng LAS-XD tham gia thử nghiệm thành thạo; Xác định chỉ tiêu thử nghiệm đối với từng phòng LAS-XD tham gia thử nghiệm thành thạo; Xác định chỉ tiêu thử nghiệm đối với từng phòng LAS-XD tham gia thử nghiệm thành thạo; Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu, niêm phong và gửi đến các phòng thử nghiệm tham gia thử nghiệm thành thạo; Thu thập, thống kê kết quả, số liệu đối với từng chỉ tiêu thu được từ các phòng thử nghiệm; Đánh giá, phân tích số liệu và đưa ra kết luận về độ tin cậy đối với từng phép thử mà các phòng thử nghiệm tham gia…

Hội đồng đã nghe các chuyên gia trong và ngoài Viện trao đổi, thảo luận, góp ý về một số nội dung: lựa chọn phòng thí nghiệm; kiểm tra mẫu gửi đến phòng thí nghiệm; bổ sung thông tin trang thiết bị, trình độ thí nghiệm viên,…

Kết luận phiên họp, TS. Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn các thành viên Hội đồng, chuyên gia đã có những ý kiến góp ý quý báu để hoàn thiện đề tài, mã số K 04-20. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành nội dung đề ra, thực hiện khối lượng nghiên cứu lớn, công phu, số liệu trung thực khách quan. Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Hội đồng khoa  học và cần lưu ý báo cáo chính nên viết rõ ràng, sắp xếp các mục cho phù hợp; bổ sung thông tin phòng thí nghiệm. Hội đồng đánh giá cao sự làm việc nghiêm túc, khoa học của nhóm nghiên cứu và đề tài được đánh giá loại khá.

 

Các tin liên quan