Tin hoạt động

Thứ trưởng Lê Quang Hùng và đoàn công tác Bộ Xây dựng làm việc với Viện Khoa học công nghệ xây dựng về Mô hình quy hoạch phát triển Viện

Ngày tạo : 20/03/2022

Ngày 17/3/2022, Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm việc với Viện Khoa học công nghệ xây dựng về Mô hình phát triển và công tác quy hoạch Viện. Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Xây dựng có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; về phía Viện KHCN Xây dựng có Lãnh đạo Viện, các cán bộ chủ chốt của Viện.

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải báo cáo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải báo cáo Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề xuất mô hình phát triển Viện và phương án quy hoạch tổng mặt bằng. Báo cáo gồm một số nội dung chính liên quan đến dự kiến mô hình phát triển Viện giai đoạn 2022-2030 và hiện trạng quy hoạch phát triển Viện theo quy hoạch phát triển Viện 1998-2020, đồng thời trình bày về một số ý tưởng trong quy hoạch giai đoạn 2022-2040. Về chiến lược phát triển Viện, hiện nay, Viện đã có 3 Viện chuyên ngành có vai trò quan trọng trong lĩnh vực chuyên môn, thời gian tới dự kiến phát triển thêm Viện chuyên ngành về lĩnh vực cháy và kết cấu thép. Đánh giá về hoạt động hiện tại các đơn vị tại các miền: Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam phát triển tốt, doanh thu lớn, đã thể hiện được năng lực và mong muốn được đầu tư thêm phòng thí nghiệm cháy; Phân Viện KHCN Xây dựng miền Trung gặp nhiều khó khăn, thị trường truyền thống ngày càng bị thu hẹp. Về hệ thống phòng thí nghiệm nhiều năm chưa được đầu tư, cần được đầu tư đáp ứng thị trường; Cơ sở vật chất cần được cải tạo, đầu tư xây dựng,…

Đóng góp vào báo cáo Mô hình phát triển và công tác quy hoạch Viện, các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng bổ sung việc Viện cần tập trung vào quy hoạch phát triển, nhanh chóng hoàn thành quy hoạch, song song với quy hoạch cần rà soát, nghiên cứu nhu cầu và quy mô đầu tư, tự lập dự án. Riêng việc lập dự án đầu tư theo hướng Viện với quy mô là Viện Quốc gia, mở rộng lĩnh vực hoạt động chuyên sâu về hạ tầng kỹ thuật đô thị mang tính toàn diện.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị để xây dựng Mô hình và quy hoạch phát triển Viện cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: Thứ nhất, xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2030 rõ ràng, cụ thể về tính pháp lý trên cơ sở đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ; cơ cấu tổ chức, mô hình phát triển phải cụ thể, tập trung vào những lĩnh vực chính; thứ hai, nghiên cứu di chuyển Phòng thí nghiệm cháy và các thí nghiệm Kết cấu lớn ra ngoại ô. Thứ ba, xây dựng và xin phê duyệt tổng mặt bằng trụ sở chính, trụ sở đơn vị tại miền Trung, miên Nam,… Thứ tư, lập dự án đầu tư và đề xuất đăng ký vốn đầu tư.

Thay mặt Viện, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quang Hùng, các góp ý của Cục, Vụ đã có những ý kiến chỉ đạo sát sao phù hợp đối với định hướng phát triển của Viện. Thực hiện sự chỉ đạo của Thứ trưởng, Viện sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng mô hình phát triển và quy hoạch phát triển Viện trong giai đoạn tới. 

 

Các tin liên quan