Tin hoạt động

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Phạm Văn Vượng

Ngày tạo : 17/02/2023

Ngày 17/2/2023, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Phạm Văn Vượng công tác tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp đề xuất quản lý mạng lưới thoát nước đô thị trung tâm thành phố Hải Phòng”, chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, mã số: 958.01.06. Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên do GS. TS. Nguyễn Thị Kim Thái làm chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng có PGS.TS.KTS. Lê Quân, Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng khoa sau Đại học; TS. Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng, các nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp của Nghiên cứu sinh.

 

Nghiên cứu sinh Phạm Văn Vượng bảo vệ trước Hội đồng

 

Vấn đề mạng lưới thoát nước (MLTN) là một trong những công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng bảo vệ môi trường thành phố. Để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt thì việc quản lý MLTN là vấn đề quan trọng để cho MLTN hoạt động tốt. Do đó đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý MLTN đô thị trung tâm thành phố Hải Phòng” là rất cần thiết nhằm kiểm soát và xử lý hiệu quả các sự cố trên MLTN. Đề tài đã sử dụng phương pháp nghiên cứu khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu; phân tích, tổng hợp; so sánh, đối chiếu; bản đồ; kế thừa; chuyên gia; dự báo. Từ đó đề tài đã xây dựng và hệ thống hoá giải pháp quản lý MLTN hiệu quả cho đô thị, phù hợp với điều kiện tự nhiên và thực trạng MLTN, sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường, giảm sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và làm giảm gánh nặng quản lý cho chính quyền địa phương; Góp phần bảo vệ môi trường bền vững. Luận án đã đưa ra một số kết quả nghiên cứu như: Đề xuất giải pháp quản lý kỹ thuật: i) Giải pháp quản lý thông tin sự cố MLTN trên cơ sở nâng cao độ tin cậy trong hoạt động thoát nước và bằng phương pháp giảm tiếp xúc ăn mòn khí sinh học; ii) Đề xuất mô hình HTTT quản lý MLTN; iii) Giải pháp cải tạo cống thoát nước, sông, hồ điều hòa, cống ngăn triều xâm thực. Đề xuất giải pháp tổ chức QLNN: i) Cải tạo cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp thoát nước, hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước; ii) Đề xuất cơ chế chính sách trong quản lý MLTN đô thị trung tâm thành phố Hải Phòng.

Bố cục luận án gồm: Mở đầu, nội dung, kết luận và kiến nghị, các công trình khoa học của tác giả, tài liệu tham khảo và phụ lục. Trong đó, nội dung gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan về quản lý MLTN đô thị trên thế giới, Việt Nam và ĐTTT TP. Hải Phòng; Chương 2. Cơ sở khoa học đề xuất giải pháp QL MLTN đô thị; Chương 3. Đề xuất giải pháp quản lý MLTN ĐTTT TP. Hải Phòng.

Hội đồng đã đánh giá Luận án của Nghiên cứu sinh Phạm Văn Vượng đáp ứng yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kỹ thuật, phù hợp với chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình, mã số: 958.01.06; không trùng lặp với các công trình đã công bố trong và ngoài nước.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng nhất trí thông qua và kiến nghị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu sinh Phạm Văn Vượng.

 

PGS.TS.KTS. Lê Quân, Hiệu trưởng chúc mừng Nghiên cứu sinh và thầy hướng dẫn

 

 

TS. Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng, đại diện cho Viện KHCN Xây dựng chúc mừng Nghiên cứu sinh

 

Phát biểu tại Hội đồng, thay mặt Viện Khoa học công nghệ xây dựng, TS. Đinh Quốc Dân chúc mừng Nghiên cứu sinh Phạm Văn Vượng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật và gửi lời cảm ơn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, các Khoa, Bộ môn, các Thầy hướng dẫn và gia đình đã giúp đỡ, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nghiên cứu sinh hoàn thành luận án. Đồng thời, Viện KHCN Xây dựng cũng mong muốn tiếp tục hợp tác trong nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong nghiên cứu, đào tạo để các cán bộ của Viện có thể thường xuyên trao đổi và giao lưu học hỏi.

 

Nghiên cứu sinh Phạm Văn Vượng chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy trong Hội đồng

 

Các tin liên quan