Tin hoạt động

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện với đề tài: Nghiên cứu giải pháp bảo vệ kết cấu thép chịu tác động của lửa bằng thực nghiệm

Ngày tạo : 08/01/2017

Sáng ngày 09/01/2017, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Việt, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.02.08 với đề tài: Nghiên cứu giải pháp bảo vệ kết cấu thép chịu tác động của lửa bằng thực nghiệm. Tham dự Hội đồng, có TS. Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng, đại diện cơ sở đào tạo; 07 thành viên trong hội đồng đánh giá luận án, đại diện đơn vị công tác, bạn bè đồng nghiệp,… của nghiên cứu sinh.

Nghiên cứu sinh trình bày luận án tiến sĩ trước Hội đồng 

Thành viên Hội đồng đánh giá luận án

Luận án đã đưa ra được giải pháp bảo vệ cột thép chịu tác động của lửa phù hợp với điều kiện Việt Nam; Xây dựng được quy trình xác định hệ số dẫn nhiệt có kể đến quá trình mất nước trong tấm thạch cao do tác động của đám cháy tiêu chuẩn phục vụ cho việc tính toán thời gian chịu lửa của kết cấu thép; Đã thí nghiệm kiểm chứng, so sánh với kết quả tính toán lý thuyết với thực nghiệm cho trường hợp cột chịu nén đúng tâm được bọc bảo vệ bằng tấm thạch cao chống cháy và trường hợp không bọc bảo vệ bằng tấm thạch cao chống cháy;...

Nghiên cứu sinh đã kế thừa các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh có cơ sở khoa học, đủ sự tin cậy; đáp ứng yêu cầu của luận án tiến sĩ kỹ thuật.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua luận án, đề nghị Viện KHCN Xây dựng công nhận kết quả bảo vệ luận án tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đức Việt.

Viện trưởng Nguyễn Đại Minh tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh bảo vệ thành công

Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm với Hôi đồng

Các tin liên quan