Tin hoạt động

Hội thảo Việt - Nhật lần thứ 3 về Quản lý dự án và chất lượng xây dựng

Ngày tạo : 15/07/2015

Trong hai ngày 21 và 22/09/2012, tại Lifestyle Resort TP. Đà Nẵng, Bộ Xây dựng Việt Nam phối hợp với Bộ đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đồng tổ chức Hội thảo Việt – Nhật lần thứ 3 về Quản lý dự án và chất lượng xây dựng với chủ đề: Tăng cường công tác bảo trì trong hệ thống quản lý chất lượng xây dựng tại Việt Nam. Tham gia Hội thảo lần này, Viện KHCN Xây dựng có tham luận Bảo trì công trình dân dụng và công trình công nghiệp tại Việt Nam do PGS. TS. Trần Chủng trình bày.

Trong hai ngày 21 và 22/09/2012, tại Lifestyle Resort TP. Đà Nẵng, Bộ Xây dựng Việt Nam phối hợp với Bộ đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đồng tổ chức Hội thảo Việt – Nhật lần thứ 3 về Quản lý dự án và chất lượng xây dựng với chủ đề: Tăng cường công tác bảo trì trong hệ thống quản lý chất lượng xây dựng tại Việt Nam. Tham gia Hội thảo lần này, Viện KHCN Xây dựng có tham luận Bảo trì công trình dân dụng và công trình công nghiệp tại Việt Nam do PGS. TS. Trần Chủng trình bày.

Tham dự hội thảo, về phía Nhật Bản có ông Yuichi Ishikawa, Giám đốc, Ban dự án nước ngoài, Cục chính sách, MLIT; Ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện, Văn phòng JICA tại Việt Nam; về phía Việt Nam có ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng, Bộ Xây dựng và Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng cùng một số chuyên gia của hai bên.


Các chuyên gia hai bên đã trình bày gồm 11 tham luận trong đó có 5 tham luận của phía Việt Nam. Nội dung các tham luận xoay quanh chủ đề: Tăng cường công tác bảo trì trong hệ thống quản lý chất lượng xây dựng tại Việt Nam. Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn về bảo trì công trình xây dựng, tình hình thực hiện công tác bảo trì các công trình xây dựng ở Việt Nam và Nhật Bản và tham quan các công trình tại địa bàn: Dự án Nâng cao An toàn Cầu đường sắt tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh và Cung thể thao Tiên Sơn – Đà Nẵng.
Hội thảo được xem là cơ hội để các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý và các ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong công tác bảo trì công trình xây dựng.

Các tin liên quan