Tin hoạt động

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày tạo : 19/01/2022

Ngày 20/01/2022, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự Hội nghị, về phía Bộ Xây dựng có đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Kế hoạch tài chính, về phía Viện có ban Lãnh đạo Viện, Trưởng phó các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện.

.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại hôi nghị

 

Báo cáo tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải thay mặt tập thể Lãnh đạo Viện trình bày kết quả công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 nhưng ngay từ đầu Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đã phát động phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật  với mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Bộ giao, công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, chất lượng, hoàn thành vượt mức kế hoạch 2021, đời sống vật chất và tinh thần cho VCNLĐ trong Viện được đảm bảo. Kết quả công tác của Viện thể hiện trên một số mặt như: Về công tác nghiên cứu khoa học: Viện thực hiện tổng số 89 nhiệm vụ KHCN (trong đó: 20 ĐT, 67 TC, QC và 02 ĐT cấp Nhà nước), các đề tài vốn doanh nghiệp là 07 nhiệm vụ. Trong năm 2021, Viện đã thực hiện gần 170 lượt nhiệm vụ phục vụ Quản lý nhà nước của Ngành, như: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng, tư vấn tại công trình Nhà Quốc hội Lào đảm bảo chất lượng, an toàn; tư vấn giải quyết các vấn đề kỹ thuật; trả lời các Bộ, Ngành và các địa phương các vấn đề về tiêu chuẩn, quy chuẩn và các vấn đề kỹ thuật khác.

Thành công trong công tác triển khai tiến bộ kỹ thuật, toàn Viện đã ký 786,5 tỷ đồng, bằng 159% kế hoạch năm 2021, có thể kể đến một số lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn như: thi công sửa chữa, trùng tu di tích; khảo sát, kiểm định, thí nghiệm; thiết kế, thẩm tra; tư vấn giám sát. Công tác đầu tư phát triển Viện được tăng cường trang thiết bị đáp ứng kịp thời hoạt động nghiên cứu, triển khai của viện,…

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được trong năm 2021, Viện đề ra mục tiêu,giải pháp và kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với một số nhiệm vụ trọng tâm: Kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo Viện, lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc Viện; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; ưu tiên công tác phục vụ QLNN của Bộ, Ngành, các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia theo yêu cầu của Bộ, các công việc khác về trưng cầu giám định, trả lời các vấn đề kỹ thuật; thực hiện tốt các nhiệm vụ KHCN trọng điểm, NVKHCN theo định hướng mới đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Đề án Tiêu chuẩn, Quy chuẩn; nghiên cứu, rà soát điều chỉnh Quy chế phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh khai thác có hiệu quả phòng thí nghiệm; đảm bảo đời sống, việc làm cho toàn bộ VCNLĐ.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Viện, Hội nghị cũng được nghe đại diện Lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ Xây dựng có ý kiến đánh giá và góp ý chân tình cho Viện.

Tiếp thu ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu sẽ cùng tập thể Lãnh đạo Viện và toàn thể VCNLĐ Viện phát huy thế mạnh, khắc phục những hạn chế hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022, xây dựng Viện ngày càng phát triển.

Các tin liên quan