Tin hoạt động

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018

Ngày tạo : 12/07/2018

Sáng ngày 10/7/2018, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Đại Minh, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng; các đồng chí lãnh đạo Viện; trưởng, phó các đơn vị; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn thanh niên.

Hội nghị đã được nghe TS. Cao Duy Khôi, trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2018, Viện đã đạt được một số kết quả như: Công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện 86 nhiệm vụ KHCN (trong đó: 20 đề tài, 61 tiêu chuẩn, quy chuẩn và 05 dự án) với tổng kinh phí NSNN cấp (tạm tính) cho năm 2018 là 1.170 trđ; Phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ, Ngành: Viện đã thực hiện trên 80 lượt nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước, có thể kể đến như: giải quyết các vấn đề kỹ thuật các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng, trưng cầu giám định chất lượng công trình xây dựng; tham gia tổ chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công trình trọng điểm,... Hoạt động triển khai kỹ thuật: toàn Viện đã ký 403,93 tỷ đồng, bằng 81% so với giá trị ký năm 2017 và bằng 84% kế hoạch năm 2018, và một số công việc khác thực hiện tốt theo kế hoạch đặt ra. Về kế hoạch công tác tháng 7 và các tháng cuối năm: tiếp tục thực hiện tốt công tác khoa học công nghệ, công tác phục vụ quản lý nhà nước chú trọng trọng tâm các công tác Nhà quốc hội Lào, Phủ Chủ tịch nước; công tác chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thành lập Viện và các công tác khác thực hiện theo kế hoạch.

Hội nghị thảo luận về một số vấn đề như: xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, công tác ISO chứng nhận theo tiêu chuẩn 17025,...

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh ghi nhận những thành tích mà Viện đã đạt được trong thời gian qua. Viện trưởng cho rằng cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và khắc phục những việc chưa làm được, làm còn chậm trong 6 tháng cuối năm. Các đơn vị cố gắng phát huy thế mạnh hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, cùng với Viện tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Viện.

Các tin liên quan