Tin hoạt động

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng bổ nhiệm lại một số cán bộ lãnh đạo

Ngày tạo : 01/11/2016

Chiều ngày 01/11/2016, Viện KHCN Xây dựng đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại cán bộ cho phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính kế toán, Viện Thông tin đào tạo và tiêu chuẩn hóa. Tham dự buổi lễ, có TS. Nguyễn Đại Minh, Viện trưởng; Lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể cán bộ của các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm lại.

Các quyết định bổ nhiệm lại lần lượt là Quyết định số 1638/QĐ-VKH ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Bình – Tiến sĩ kỹ thuật, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/11/2016; Quyết định số 1679/QĐ-VKH ngày 28/10/2016 về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thanh Hoài – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế, Trưởng phòng Tài chính kế toán, tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/11/2016; Quyết định số 1680/QĐ-VKH ngày 28/10/2016 về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Duy Liêm- Thạc sĩ kỹ thuật, Phó giám đốc Viện Thông tin, đào tạo và tiêu chuẩn hóa, tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc Viện Thông tin, đào tạo và tiêu chuẩn hóa, thời hạn 05 năm kể từ ngày 07/11/2016.

Thay mặt Lãnh đạo viện, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm lại. Viện trưởng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm lại, chúc mừng các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm, mong rằng trong 05 năm tới các cán bộ được bổ nhiệm phát huy hết năng lực, mối quan hệ của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giúp cho các đơn vị phát triển góp phần vào sự phát triển chung của Viện.

Cũng tại buổi lễ, các cán bộ được bổ nhiệm lại bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, các cán bộ nhân viên trong đơn vị và hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các tin liên quan