Tin hoạt động

Hiệp hội xây dựng và công nghiệp vật liệu Đức thăm và tìm kiếm cơ hội hợp tác với Viện KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 16/07/2015

Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Đoàn khách thuộc Hiệp hội xây dựng và Công nghiệp Vật liệu Đức (Vero) đã thăm và tìm kiếm cơ hội hợp tác với Viện KHCN Xây dựng.

Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Đoàn khách thuộc Hiệp hội xây dựng và Công nghiệp Vật liệu Đức (Vero) đã thăm và tìm kiếm cơ hội hợp tác với Viện KHCN Xây dựng.

Thành viên đoàn đại biểu gồm có: ông Raimo Berger (VIP)- Tổng thư ký Hiệp hội Vero, bà Rita Höwner (VIP) - Giám đốc Hiệp hội Vero, cùng 29 thành viên khác thuộc Hiệp hội Vero.

Tham gia đón tiếp Đoàn đại biểu Vero có TS. Vũ Thị Ngọc Vân - Trưởng phòng KHKT, TS. Nguyễn Đức Thắng - Giám đốc Viện CN Bê tông, TS. Nguyễn Hùng Minh - Giám đốc TT Phát triển CN & VLXD, cùng một số cán bộ của Viện KHCN Xây dựng.


Tại buổi làm việc, sau khi giới thiệu thành viên, lĩnh vực và năng lực hoạt động, cả hai bên đã trao đổi các thông tin về thực trạng thị trường vật liệu xây dựng & xu hướng phát triển ngành công nghiệp cơ bản ở Việt Nam và Đức, trao đổi chuyên môn về vật liệu xây dựng.

Cả hai bên cùng mong muốn, buổi thăm và làm việc này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển giữa Hiệp hội xây dựng và công nghiệp vật liệu Đức và Viện KHCN Xây dựng.

Các tin liên quan