Tin hoạt động

Hội nghị thường niên Ban kỹ thuật Kết cấu và Công nghệ xây dựng

Ngày tạo : 04/12/2022

Ngày 18/11 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Kỹ thuật Kết cấu và Công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị thường niên năm 2022. Đến dự Hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT Ông Lê Minh Long, Phó Cục trưởng Cục Giám định về chất lượng công trình xây dựng Ông Hà Huy Hà, cùng các chuyên gia trong Ban Kỹ thuật và cán bộ trong Viện KHCN Xây dựng.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

 

Báo cáo về hoạt động của Ban Kỹ thuật Kết cấu và Công nghệ xây dựng, Trưởng ban, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, TS. Nguyễn Hồng Hải cho biết: Ban Kỹ thuật vật liệu & cơ khí xây dựng được thành lập và hoạt động từ năm 2019 với 02 lần kiện toàn và điều chỉnh, bổ sung. Ban hiện có 21 thành viên và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1693/QĐ-VLXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong năm 2022, Ban Kỹ thuật Kết cấu và Công nghệ Xây dựng đã thống nhất phương thức hoạt động trên cơ sở nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, đó là: (1) Tư vấn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng năm 2022; (2) Tư vấn xác định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng để biên soạn theo lộ trình được phê duyệt; (3) Tư vấn danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần biên soạn theo định hướng mới; (4) Tư vấn thẩm định đề cương, nghiệm thu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng hoặc cho ý kiến về nội dung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 

Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, Trưởng Ban kỹ thuật Kết cấu và Công nghệ xây dựng, TS. Nguyễn Hồng Hải báo cáo tại Hội nghị

 

Theo TS. Nguyễn Hồng Hải, năm 2022, Ban đã tham gia tư vấn để Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định số 390/QĐ-BXD ngày 12/5/2022 về việc Phê duyệt định hướng và Kế hoạch biên soạn hệ thống TCQG ngành xây dựng đến năm 2030. Trong số 128 TCVN chủ yếu lĩnh vực kết cấu và địa kỹ thuật, vật liệu xây dựng và phương pháp thử, có 52 tiêu chuẩn thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật.

Tại Hội nghị, phần lớn các tiêu chuẩn chủ yếu do Viện biên soạn được trình bày, báo cáo, bao gồm: (1) Nhóm TC Tải trọng và tác động; (2) Nhóm TC Thiết kế kết cấu Bê tông; (3) Nhóm TC Thiết kế kết cấu Thép; (4) Nhóm TC thiết kế Địa kỹ thuật; (5) Nhóm TC An toàn cháy cho Nhà và công trình; (6) Nhóm TC thi công kết cấu Bê tông và kết cấu Thép. Báo cáo tập trung chủ yếu vào các khó khăn, vướng mắc về góc độ kỹ thuật và quản lý khi biên soạn và áp dụng tiêu chuẩn chủ yếu theo định hướng mới.

Hội nghị được chia thành 02 nội dung chính: Phần 1 là hoạt động chuyên môn của Ban, thảo luận về việc áp dụng hệ thống TC theo định hướng mới; Phần 2 họp về các hoạt động của Ban kỹ thuật Kết cấu và công nghệ xây dựng.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các thành viên của Ban Kỹ thuật Kết cấu và Công nghệ xây dựng và các chuyên gia đã thảo luận sôi nổi, đóng góp cho các tham luận và thảo luận về việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn theo định hướng mới. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT - Ông Lê Minh Long đã đánh giá cao hoạt động của Ban Kỹ thuật trong năm 2022, hoạt động của Ban đã gắn với chức năng nhiệm vụ theo Quyết định của Bộ Xây dựng; Viện cũng nên thành lập các Tiểu ban kỹ thuật để hỗ trợ cho các hoạt động của Ban và đẩy mạnh công tác nghiên cứu KH&CN trong Viện.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

 

Các tin liên quan