Tin hoạt động

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn "Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu", mã số TC 33 – 20

Ngày tạo : 07/11/2022

Ngày 03/11/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả nhiệm vụ Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn "Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu", mã số TC 33 – 20.

Phó Viện trưởng Đinh Quốc Dân - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. Tham dự Hội đồng có các chuyên gia đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Công ty Cổ phần FECON và Viện KHCN Xây dựng.

Toàn cảnh Hội đồng

 

Báo cáo tại Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ trì nhiệm vụ TS. Nguyễn Giang Nam trình bày một số nội dung chính dự thảo tiêu chuẩn. Dự thảo được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn BS EN 1536:2010+A1:2015 (Execution of special geotechnical works – Bored piles), có 11 mục và 04 phụ lục phần, trong đó có đối chiếu, cập nhật các tiêu chuẩn mới nhất của các nước có công nghệ thi công cọc nhồi phát triển trong EU,… sao cho thống nhất, đồng bộ với hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn của Việt Nam. Tiêu chuẩn thiết lập những nguyên tắc chung cho việc thi công cọc nhồi, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Để thực hiện nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm và phân loại các tài liệu trong và ngoài nước liên quan; Nghiên cứu tổng quan về các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu; Phân tích các quy định trong các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi của Liên minh châu Âu; đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn;…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, góp ý về một số nội dung như: Thống nhất tên dự thảo, bổ sung các tiêu chuẩn nghiệm thu theo trình tự thi công của một số loại hình cọc, rà soát các tiêu chuẩn viện dẫn, danh mục tài liệu tham khảo, rà soát lại một số thuật ngữ, dịch thuật,…

Kết luận phiên họp, TS. Đinh Quốc Dân, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn phản biện, các thành viên Hội đồng, chuyên gia đã có những ý kiến góp ý để hoàn thiện nhiệm vụ, mã số TC 33-20. Hội đồng đánh giá cao công sức của nhóm biên soạn, đồng thời cần tiếp thu, chỉnh sửa có giải trình theo các ý kiến góp ý của Hội đồng khoa học để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn và các sản phẩm của đề tài. Nhiệm vụ được đánh giá loại khá.

 

Các tin liên quan