Tin hoạt động

Hội nghị giao ban công tác thực hiện quý I/2023 và công bố quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Ngày tạo : 17/04/2023

Ngày 12/4/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác quý I/2023 kế hoạch tháng 4/2023 và trao quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, Lãnh đạo Viện, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Viện.

Đại diện Viện KHCN Xây dựng, Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính công bố quyết định số 469/QĐ-VKH ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Nam Thắng, Tiến sĩ kỹ thuật giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, kể từ ngày 02/4/2023.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải chúc mừng đồng chí Nguyễn Nam Thắng được bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; các đồng chí Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện tặng hoa chúc mừng Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. Đồng chí Nguyễn Nam Thắng cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị đã tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ và hứa sẽ cố gắng cùng toàn thể VCNLĐ phòng Tổ chức – Hành chính hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị giao ban, trong quý I/2023 Viện đã thực hiện một số nhiệm vụ và đạt được một số kết quả như: hoàn thành 02 nhiệm vụ Hội đồng khoa học Viện, một số nhiệm vụ khác đang thực hiện theo yêu cầu được giao; đã đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2024 với tổng cộng 73 nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là công trình Phủ Chủ tịch, Nhà Quốc hội Lào, góp ý cho dự thảo, nghị định,... Về Hoạt động triển khai tiến bộ kỹ thuật, toàn Viện đã ký bằng 148% so với giá trị năm 2022; đã hoàn thành nộp ngân sách nhà nước hơn 16 tỷ đồng; hoàn thành bổ nhiệm 01 Phó Viện trưởng, bổ nhiệm lại 01 Phó Viện trưởng,... Từ những kết quả đã đạt được trong quý I/2023, Viện đã đề ra kế hoạch hoạt động tháng 4/2023 như: đôn đốc các chủ trì đề tài khẩn trương nộp sản phẩm và bảo vệ Hội đồng khoa học các cấp; tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ tại công trình Nhà Quốc hội Lào; Phủ Chủ tịch; các đơn vị điều hành hoạt động triển khai của đơn vị để toàn Viện phân phối đạt kế hoạch.

Hội nghị đã đưa ra bức tranh chung tình hình hoạt động của Viện, của từng đơn vị những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc đề từ đó Viện cùng các đơn vị trực thuộc cố gắng, xem xét, điều chỉnh hoạt động của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được kế hoạch đã đề ra.

 

Các tin liên quan