Tin hoạt động

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm cốt liệu cho kết cấu BTCT dùng trong công trình dân dụng” Mã số: ĐTĐL.CN - 34/19

Ngày tạo : 05/06/2023

Ngày 02/6/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm cốt liệu cho kết cấu BTCT dùng trong công trình dân dụng” Mã số ĐTĐL.CN - 34/19. TS. Nguyễn Hồng Hải Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng, tham dự Hội đồng có đại diện cơ quan quản lý đề tài Vụ khoa học và công nghệ các ngành KTKT - Bộ Khoa học và công nghệ, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hội Bê tông Việt Nam và Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

Toàn cảnh Hội đồng khoa học công nghệ

 

 

Chủ trì đề tài TS. Nguyễn Nam Thắng báo cáo tại Hội đồng

 

Thay mặt nhóm đề tài, TS. Nguyễn Nam Thắng chủ trì đề tài nêu xuất phát từ tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn, năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo giao cho Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn phục vụ xây dựng trong nước, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành theo quy định. Chủ trì tóm tắt toàn bộ quá trình thực hiện, các nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được của đề tài, cho rằng đây là đề tài rất cần thiết do tình hình khan hiếm cát sạch hiện nay, đề tài có nhiều vấn đề mới cần phải nghiên cứu làm rõ cơ sở khoa học và khả năng ứng dụng thực tiễn. Tháng 3/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến rộng rãi các chuyên gia trong và ngoài Viện, nhóm đề tài đã tiếp thu, rà soát, bổ sung để sản phẩm khoa học, lô gích và chặt chẽ hơn. Đề tài đã hoàn thành số lượng, khối lượng sản phẩm theo hợp đồng, các sản phẩm bao gồm: 01 nhà khung BTCT dân dụng 02 tầng, diện tích sàn 100m2 sử dụng cốt liệu cát nhiễm mặn; 01 Báo cáo tổng kết đề tài, 01 Dự thảo tiêu chuẩn, 01 Hướng dẫn sử dụng; 04 bài báo khoa học công nghệ; Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ và 01 Thạc sĩ. Cấu trúc báo cáo tồng kết đề tài gồm Tổng quan về vấn đề nghiên cứu; Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Khảo sát, phân tích, nghiên cứu đánh giá các tính chất của cát nhiễm mặn; Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao độ bền cho kết cấu bê tông cốt thép cốt liệu cát nhiễm mặn; Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép cốt liệu cát nhiễm mặn; Ứng dụng thực tiễn công trình dân dụng khung bê tông cốt thép cốt liệu cát nhiễm mặn; Kết luận và kiến nghị. Dự thảo tiêu chuẩn và hướng dẫn sử dụng cát nhiễm mặn làm cốt liệu cho kết cấu BTCT dùng trong công trình dân dụng. Các bộ tài liệu kỹ thuật này về cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Các nhận xét, góp ý của thành viên Hội đồng đều đánh giá cao sự cố gắng làm việc nghiêm túc và hiệu quả của nhóm nghiên cứu. Nhóm cần bổ sung, rà soát lại một số nội dung như: thành phần hạt, sét cục, vỏ sò của cát nhiễm mặn, tính toán cấp phối, cách dùng chất ức chế ăn mòn hiệu quả, tiếp tục theo dõi nhà thí nghiệm lâu dài, giới hạn cấp công trình khi sử dụng cát nhiễm mặn…

Kết luận phiên họp, TS. Nguyễn Hồng Hải Chủ tịch Hội đồng cảm ơn các thầy phản biện, các thành viên Hội đồng, chuyên gia đã có những ý kiến góp ý xác đáng để hoàn thiện thêm đề tài ĐTĐL.CN - 34/19. Nhóm đề tài cần rà soát, tiếp thu theo những ý kiến góp ý của Hội đồng cần lưu ý một số nội dung: Vấn đề cát nhiễm mặn là vấn đề có tác động lớn đến xã hội. Muốn sử dụng phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Phần kết quả để đánh giá lâu dài cần có thời gian, công trình nghiên cứu cụ thể là sản phẩm rất hữu ích do đó nhóm cần xem xét, kiến nghị theo dõi thêm với Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước. Phạm vi áp dụng có thể bị hạn chế bởi tên nhiệm vụ nhưng sản phẩm có thể áp dụng cho nhiều loại công trình khác dân dụng. Các thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá nhóm đề tài đã hoàn thành đầy đủ nội dung, khối lượng, chất lượng nhiệm vụ theo hợp đồng. Nhiệm vụ được Hội đồng khoa học đánh giá xếp loại khá./.

 

Các tin liên quan