Tin hoạt động

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023

Ngày tạo : 18/07/2023

Ngày 14/7/2023, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Viện trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Nguyễn Thị Thùy Vân báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo, tình hình thế giới có nhiều phức tạp đã gây khó khăn cho mọi ngành nghề trong xã hội, trong đó có ngành xây dựng. Trước tình hình trên, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc Viện tập trung, nỗ lực trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật với mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Bộ giao; các công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn chất lượng; phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2023. Một số kết quả có thể kể đến như: Công tác nghiên cứu khoa học, Viện thực hiện tổng số 29 nhiệm vụ KHCN (03 quy chuẩn, 23 Tiêu chuẩn, 3 đề tài) với tổng kinh phí NSNN cấp (tạm tính) cho năm 2023 là 3.470trđ như: QCVN 04:2022/BXD, Sửa đổi QCVN 06:2022/BXD, Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm cốt liệu cho kết cấu BTCT dùng cho công trình dân dụng”, TCVN 2737:1995, TCVN 9386:2012,… đối với Các NV KHCN đăng ký mới năm 2024: Tính đến 30/6/2023, Viện đã xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN và trình Bộ xem xét danh mục hơn 70 nhiệm vụ KHCN. Về Phục vụ chức năng QLNN của Bộ, Ngành, trong 6 tháng đầu năm, Viện đã và đang thực hiện trên 120 lượt nhiệm vụ phục vụ QLNN với một số công việc quan trọng có thể kể đến là:

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật, các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng, Các vấn đề kỹ thuật: Giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng, Trả lời các Bộ, Ngành và các địa phương các vấn đề về tiêu chuẩn, quy chuẩn và các vấn đề khác: Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ KH và CN, Bộ Kế hoạch đầu tư,… Về công tác Hội nghị, Hội thảo, hợp tác trong nước, quốc tế,Viện tiếp tục duy trì các hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các Tổ chức lớn từ nhiều nước trên thế giới. Trong đó có Hội nghị khoa học quốc tế chào mừng 60 năm thành lập Viện (Tháng 11/2023; Viện đã cử người viết bài, tham dự 09 buổi hội thảo các lĩnh vực liên quan tới chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của Viện; Hợp tác với Công ty TNHH Life Design Kabaya về việc nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn về kết cấu gỗ trong xây dựng hướng tới hệ thống CT xây dựng xanh; hai bên hợp tác nghiên cứu và xây dựng Nhà mẫu bằng gỗ tại Trụ sở IBST.

Về hoạt động triển khai tiến bộ kỹ thuật, toàn Viện đã ký 422,19 tỷ đồng, bằng 93% so với giá trị ký năm 2022 và bằng 82% kế hoạch năm 2023, trong đó có một số công việc chiếm tỷ trọng lớn như: Thi công, trùng tu di tích, Khảo sát, thí nghiệm, Thiết kế, thẩm tra, Tư vấn giám sát. Về công tác đầu tư phát triển Viện, Viện đang triển khai thực hiện Dự án sửa chữa, chỉnh trang Viện KHCN Xây dựng năm 2022-2023 hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Viện, cải tạo khối nhà làm việc, cải tạo sửa chữa nhà ăn,...

Phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Viện đề ra kế hoạch, giải pháp cho kế hoạch 6 tháng cuối năm, ưu tiên hàng đầu cho công tác phục vụ QLNN của Ngành, thực hiện tốt, kịp thời các nhiệm vụ của Bộ giao: Tiếp tục giám sát trong công tác vận hành CT Nhà Quốc Hội Lào, Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về vấn đề thiết kế, thi công nghiệm thu công trình áp dụng QCVN 06 mới. Các nhiệm vụ KHCN: Thực hiện tốt các nhiệm vụ KHCN đã được giao theo tiến độ yêu cầu, tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho các Dự thảo QC, TC; Xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm muộn; Chuyển đổi số, thay đổi công tác quản lý cả về triển khai Hợp đồng, quản trị hành chính và tài chính; Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CBCNVLĐ nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phấn đấu đạt và vượt kế hoạch 2023.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên đã tóm tắt kết quả hoạt động của đơn vị, 6 tháng đầu năm, phương hướng kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2023, những khó khăn vướng mắc và một số kiến nghị giải pháp thực hiện.

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo Viện, các cán bộ chủ chốt và toàn thể VCNLĐ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Viện trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Viện cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm như: Các đơn vị cần quan tâm không để đề tài bị chậm muộn; tập trung cho lĩnh vực quản lý của Ngành, Bộ: QCVN 06:2022/BXD, công trình hiện hữu; nghiên cứu công tác tập huấn tiêu chuẩn, công tác phòng chống thiên tai,… Về công tác triển khai, một số đơn vị cần định hình hướng phát triển, bộ phận triển khai tham gia nghiên cứu; dựa trên kế hoạch của Viện, các đơn vị đề ra kế hoạch hoạt động hoàn thành tốt kế hoạch đạt và vượt mức kế hoạch năm 2023./.

 

Các tin liên quan