Tin hoạt động

Tin cập nhật

Ngày tạo : 30/06/2015

Thông báo mời họp Ban khoa học lần thứ 1

Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học xin kính mời các cán bộ có tên trong danh sách Ban Khoa học Hội nghị Khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Viện đến tham dự cuộc họp Ban khoa học lần thứ 1.
Thời gian: 14h00 ngày 25/03/2013 (chiều thứ 2).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện KHCN Xây dựng.


Các tin liên quan