Tin hoạt động

Gặp mặt Hội Cựu chiến binh Viện Khoa học công nghệ xây dựng năm 2019

Ngày tạo : 23/12/2019

Ngày 20/12/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ đã từng tham gia trong quân đội đã và đang công tác tại Viện nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019). Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hữu Tý, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng; đồng chí Hoàng Mạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện và toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh.

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của Hội Cựu Chiến binh Viện, đồng chí Vũ Thị Hằng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cho biết, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và của Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy, Hội Cựu chiến binh Viện luôn quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2019, năm 2020 Hội Cựu chiến binh Viện tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như: Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Viện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Viện năm 2020, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; Luôn quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích của tổ chức Hội và Hội viên; Động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của Viện,....

Đồng chí Nguyễn Hữu Tý, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Tý, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy biểu dương những thành tích của Hội đã đạt được trong năm 2019. Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, năm 2020 Hội cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: Chủ động tham mưu với Đảng ủy, Lãnh đạo Viện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khóa IX, kết luận 66 của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới; Tiếp tục thi đua Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng điển hình tiên tiến; Nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của Viện xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và CNVCLĐ trong Viện,...

Nhân dịp này, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho Hội viên Hội Cựu chiến binh Viện KHCN Xây dựng vì đã có thành tích trong xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh; Hội Cựu chiến binh Viện được tặng Giấy khen của Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy.

Các tin liên quan