Tin hoạt động

Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn nhà cao tầng – hướng dẫn thiết kế và an toàn cháy, mã số RD 121-20

Ngày tạo : 06/07/2022

Ngày 01/7/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn nhà cao tầng – hướng dẫn thiết kế và an toàn cháy”, mã số RD 121-20. Tham dự Hội đồng có TS. Nguyễn Hồng Hải, Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng, các chuyên gia đến từ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng và Viện KHCN Xây dựng.

 

Toàn cảnh Hội đồng

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ trì đề tài TS. Hoàng Anh Giang đã báo cáo nội dung, kết quả chính của đề tài bao gồm Phần 1 – Giải pháp khuyến nghị đối với nhà và tổ hợp siêu cao tầng, và nhà có tầng hầm nằm sâu; Phần 2 – Thuyết minh, giải thích một số quy định về an toàn cháy cho nhà và công trình. Đây là một trong những đề tài quan trọng, có tính thực tiễn cao và được xã hội quan tâm với các nội dung liên quan đến thuyết minh, làm rõ, giải thích khái niệm hoặc quy định trong QCVN 06:2021/BXD và xây dựng tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn cháy cho nhà cao trên 150m và nhà có tầng hầm nằm sâu để phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam hiện nay.

Tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở: Nghiên cứu, tham khảo tiêu chuẩn, quy chuẩn của một số quốc gia có kinh nghiệm trong xây dựng nhà cao tầng đồng thời có những điều kiện tương đối giống với Việt Nam như Nga, Mỹ, Hong Kong, Singapore, Trung Quốc,… để tổng hợp những vấn đề chung, quy định chung đối với an toàn cháy cho nhà cao tầng; Lựa chọn tài liệu tham khảo chính để làm căn cứ cho nội dung biên soạn tiêu chuẩn; Nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam cũng như hệ thống tiêu chuẩn quốc tế để đối chiếu đề xuất thay thế những tiêu chuẩn viện dẫn tương ứng trong tài liệu tham khảo chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng trong thực tế sau này; So sánh đối chiếu nội dung dự thảo TCVN với nội dung quy định trong QCVN 06:2021/BXD để đảm bảo tính thống nhất về mặt thuật ngữ cũng như những vấn đề kỹ thuật liên quan; …

Nội dung dự thảo tiêu chuẩn gồm: Lời nói đầu, Phạm vi áp dụng, Tiêu chuẩn viện dẫn, Thuật ngữ và định nghĩa, Yêu cầu đối với giải pháp bố trí mặt bằng – không gian, Yêu cầu đối với giải pháp kết cấu, Yêu cầu đối với các hệ thống ngăn ngừa cháy và bảo vệ chống cháy, Yêu cầu đảm bảo thoát nạn cho người, Yêu cầu bảo đảm hoạt động của đội chữa cháy – cứu nạn, Yêu cầu về việc tổ hợp các biện pháp tổ chức – kỹ thuật bảo đảm an toàn cháy, Khuyến nghị bổ sung đối với nhà có tầng hầm nằm sâu, các phụ lục, thư mục tài liệu tham khảo.

Tại Hội đồng, các chuyên gia trong và ngoài Viện đã trao đổi, thảo luận, góp ý về mục đích nghiên cứu; phạm vi áp dụng; thuật ngữ định nghĩa; kết quả khảo sát; tên của dự thảo tiêu chuẩn; các quy định, yêu cầu kỹ thuật trong dự thảo tiêu chuẩn; …

Kết luận Hội đồng, TS. Nguyễn Hồng Hải - Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn các chuyên gia đã có những ý kiến góp ý quý báu để hoàn thiện các sản phẩm của đề tài. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu và giải trình những ý kiến góp ý của Hội đồng, lưu ý đến sản phẩm của nhiệm vụ cần phù hợp với mục tiêu của hợp đồng KHCN, yêu cầu của Bộ Xây dựng, thực tiễn áp dụng và hoàn thiện sớm để trình Bộ Xây dựng. Đề tài được Hội đồng đánh giá đạt loại khá.

 

Các tin liên quan