Tin hoạt động

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Ngày tạo : 01/12/2019

Sáng ngày 29/11/2019, Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Trung phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức lớp Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho toàn thể CNVCLĐ đang công tác tại đơn vị. Tham gia lớp huấn luyện có Lãnh đạo Phân Viện, các cán bộ kỹ thuật và các công nhân kỹ thuật trực tiếp làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc,...

Toàn thể khóa tập huấn

Tại khóa huấn luyện, các học viên đã được giảng viên đến từ Trung tâm Huấn luyện An toàn Lao động thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cung cấp những kiến thức, quy định của pháp luật về ATVSLĐ như: quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ; các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; các quy định về kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động; huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ; phương pháp xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ, xây dựng nội quy ATLĐ; các yếu tố nguy hiểm, có hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; phương pháp tự kiểm tra ATVSLĐ, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, các nguy cơ mất ATVSLĐ tại nơi làm việc, đảm bảo an toàn lao động trên công trường xây dựng; cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động... Qua đó, giúp cho người lao động nâng cao nhận thức rõ hơn trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên đã được Trung tâm huấn luyện ATLĐ tiến hành sát hạch để đánh giá, cấp chứng chỉ hoặc thẻ an toàn cho các học viên, kết quả 100% học viên đã đạt yêu cầu khóa học, đảm bảo các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Các tin liên quan