Tin hoạt động

Hội nghị viên chức người lao động năm 2022

Ngày tạo : 25/01/2022

Ngày 26/01/2022, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị viên chức người lao động năm 2022. Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2021 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022, thông qua cam kết giữa Viện trưởng và viên chức người lao động. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng, phó các đơn vị, Bí thư các chi bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể và các đại biểu đại diện cho hơn 600 CNVCLĐ toàn Viện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung gồm: Kiểm điểm cam kết giữa Viện trưởng và viên chức người lao động năm 2021; Báo cáo kết quả công tác Ban thanh tra nhân dân năm 2021; Dự thảo Bản cam kết giữa Viện trưởng và viên chức người lao động năm 2022; Báo cáo thu chi tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022; Phát động phong trào thi đua năm 2022. Hội nghị đã có sự thống nhất cao của các đại biểu có mặt thông qua báo cáo Hội nghị và cam kết giữa Viện trưởng và viên chức người lao động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2022.

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao kết quả Viện đã đạt được trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng nhiều đơn vị đã nỗ lực, quyết tâm cao, khẳng định được năng lực, bản lĩnh của mình trong các hoạt động. Bên cạnh đó, còn một số đơn vị khó khăn cần phải cố gắng, đề ra kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế. Viện trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong định hướng kế hoạch năm 2022 cần thực hiện như: Thay đổi về quy định, quy chế hoạt động; mở rộng sản xuất kinh doanh, tập trung triển khai, nghiên cứu chuyên sâu; triển khai quy chế thực hiện nhiệm vụ khoa học đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Xây dựng; đẩy mạnh quản lý hoạt động khoa học công nghệ, thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước theo yêu cầu Bộ giao; đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và xây dựng cơ sở vật chất… Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, Viện trưởng đề nghị các đơn vị và toàn thể CNVCLĐ đoàn kết, cùng cố gắng phát huy hết thế mạnh tập trung xây dựng Viện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022 và tiến tới kỷ niệm 60 năm (2023) ngày thành lập Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Cũng tại Hội nghị, Viện đã công bố các Quyết định khen thưởng của Bộ Xây dựng và của Viện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động trong năm 2020, 2021.

Một số hình ảnh các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị:

 

 

Các tin liên quan