Tin hoạt động

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2021

Ngày tạo : 04/05/2021

Ngày 28/4/2021, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2021. Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các công tác trong năm 2020 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 qua bản cam kết giữa Viện trưởng và cán bộ công nhân viên chức lao động. Tham dự Hội nghị có Phó Viện trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Hải, Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng, phó các đơn vị và toàn thể CNVCLĐ.

Hội nghị đã nghe, thảo luận và thông qua các nội dung gồm: Kiểm điểm Bản cam kết giữa Viện trưởng và cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2020; Báo cáo kết quả công tác Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021; Dự thảo Bản cam kết giữa Viện trưởng và cán bộ công nhân viên chức năm 2021; Báo cáo thu chi tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021. Hội nghị đã nhất trí cao và biểu quyết thông qua Bản cam kết giữa Viện trưởng và cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2021; kế hoạch thu chi năm 2021.

Tiếp đó, Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023 gồm 5 đồng chí.

Cũng tại Hội nghị, Viện đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động năm 2019, 2020.

 

Phó Viện trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Viện trưởng phụ trách Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao những kết quả toàn Viện đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời, Phó Viện trưởng cho rằng năm 2021 tình hình trong nước và thế giới tiếp tục khó khăn, đề nghị Tập thể lãnh đạo Viện và toàn thể CNVCLĐ nỗ lực cố gắng, đoàn kết tập trung vào một số lĩnh vực như: Công trình Nhà Quốc Hội Lào; Hợp tác quốc tế phát triển khoa học công nghệ mới; Tập trung giải quyết các nhiệm vụ khoa học trọng điểm, các đề tài, tiêu chuẩn theo quyết định 198/QĐ-TTg, đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; Đào tạo tiến sĩ, thí nghiệm viên, tập huấn; Công tác triển khai và đầu tư cơ sở vật chất… đẩy mạnh phát triển Viện, xây dựng thương hiệu viện thành thương hiệu mạnh trong và ngoài Bộ.

Các tin liên quan